Därför väljer du Folksam LO Pension

Vårt jobb är att se till att du LO-medlem får en schysst tjänstepension. Idag förvaltar vi tjänstepensionen för nära en halv miljon medlemmar som har valt att pensionsspara i vår fondförsäkring. Vi samägs av LO:s fackförbund och Folksam.
  • Vi är medlemmarnas pensionsbolag
  • God avkastning och låga avgifter betyder mer pension till dig
  • Du får ett smart fonderbjudande, pensionspengarna placeras efter hur långt du har kvar till pensionen
  • Dina pensionspengar placeras i företag som tar ansvar för människor och miljön
Välkommen du också, vi ger dig nyckeln till en schysst pension!

Varför ska jag välja en hållbar fond?

Vi ser hållbara investeringar som en bra affär och ett sätt att påverka företag att ta ett större ansvar. Eller så vill du helt enkelt inte investera i vissa typer av verksamheter.
Folksam LO Pension har inget eget fondbolag utan erbjuder enbart externa fonder. Fonderna förvaltas av Swedbank Robur. Olika fondbolag och fonder kan ha olika grad av hållbarhetsarbete. Alla våra fonder är kvalitetssäkrade ur ett hållbarhetsperspektiv.

I vår utvärderingsprocess av externa fonder utvärderar vi fondens och fondbolagets hållbarhetsarbete. Vi ser helst att fondbolaget har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI).

Vi vill också att varje fond genomför och publicerar sin Swesif hållbarhetsprofil (fondfaktablad) där förvaltaren beskriver fondens hållbarhetsarbete.
Här är några tips på vad du kan titta på för att se om en fond är hållbar.
  • Ta del av fondens hållbarhetsprofil om det finns en sådan.
  • Se om fondbolaget är medlem i FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Det är en branschstandard bestående av sex principer som investeraren åtar sig att följa. Det handlar om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och bolagsstyrning.
  • Fördjupande information finns ofta på fondbolagets hemsida.

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

SÅ HÄR VÄLJER DU OSS

Det är enkelt att välja Folksam LO Pension för din tjänstepension! Välj oss direkt via den valcentral du tillhör eller låt oss sköta det åt dig.