PuL

Information enligt personuppgiftslagen

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det bolag i Folksam* som du har ingått avtal om försäkring och sparande med.

Personuppgifterna används för det första för att kunna administrera och fullgöra avtal som ingåtts eller kommer att ingås med bolag i Folksam. Vidare används personuppgifterna för att uppfylla skyldigheter enligt lag och andra författningar, till exempel Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens författningar och skattelagstiftningen. Personuppgifterna används också för exempelvis premieberäkning, statistik, marknadsföring, skadereglering och förebyggande av skador.

Dina adressuppgifter och grundläggande sparande- och försäkringsuppgifter hanteras i ett för bolagen i Folksam gemensamt kundregister för administration av bland annat automatisk adressuppdatering, samordning av information till dig samt för marknadsföring. För sådan gemensam behandling är bolagen i Folksam gemensamt ansvariga.

Uppgifterna lämnar du huvudsakligen själv, men de kan kompletteras med uppgifter från registerkällor som folkbokföringsregister, fastighetsregister och kreditupplysningsregister. Om du upptäcker fel i registrerade uppgifter, vänd dig till ditt närmaste Folksamkontor eller ring oss.

*Med bolag i Folksam menas Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam ömsesidig livförsäkring, Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) och Folksam Lo Fondförsäkringsaktiebolag (publ). Förenade Liv Grupplivförsäkring AB har adressuppdatering gemensamt med bolagen i Folksam.

För utdrag ur Folksams register

  • Skriv till:
    Registerutdrag Folksam
    106 60 Stockholm