Fondnyheter

Här hittar du information om förändringar som sker i vårt fondutbud.

Från och med den 20 september 2023 sker ett antal förändringar i fondbestämmelserna. Förändringarna görs för att modernisera och tydliggöra fondernas profiler.  

Du som placerar i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av detta. 

Förändringar i fondbestämmelserna 

  • Namnändringarna görs för att modernisera och tydliggöra fondernas profiler men innebär inte någon ändring i fondernas hållbarhetsarbete. 

  • Språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna vilka inte förändrar fondernas karaktär eller placeringsinriktning.

  • I fondbestämmelserna för KPA Aktiefond införs en skrivelse kring pantsättning och överlåtelse. 

Namn före ändring  Nytt namn 
KPA Etisk AktiefondKPA Aktiefond  
KPA Etisk Blandfond 2 KPA Blandfond 

 

Läs mer om förändringarna i fonderna  

Kundbrev KPA Aktiefond

Kundbrev KPA Blandfond

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

SÅ HÄR VÄLJER DU OSS

Det är enkelt att välja Folksam LO Pension för din tjänstepension! Välj oss direkt via den valcentral du tillhör eller låt oss sköta det åt dig.