Fondnyheter

Här hittar du information om förändringar som sker i vårt fondutbud.

I början av juni kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Danske Invest Global Index Restricted SI med Handelsbanken Global Index Criteria.

Danske Invest Global Index Restricted SI kommer att utgå från vårt sortiment och ersättas med Handelsbanken Global Index Criteria. Du som placerar i Danske Invest Global Index Restricted SI kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 18. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Handelsbanken Global Index Criteria är en indexfond med mål att så nära som möjligt följa utvecklingen i Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index. Indexet syftar till att återspegla utvecklingen på aktiemarknaden globalt exklusive de bolag som inte uppfyller hållbarhetskraven. Fonden klassificeras som en artikel 9 fond, vilket innebär att den har hållbarhet som mål.

Den årliga avgiften ligger på 0,41 procent, vilket är lägre än för nuvarande fond som ligger på 0,53 procent. Risknivån förblir oförändrad och ligger på en fyra på en sjugradig skala.

 

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

SÅ HÄR VÄLJER DU OSS

Det är enkelt att välja Folksam LO Pension för din tjänstepension! Välj oss direkt via den valcentral du tillhör eller låt oss sköta det åt dig.