Vi lever som vi lär

Vi ställer höga krav på utvalda fonder och fondbolagens hållbarhetsarbete men vi ställer också höga krav på oss själva. Vi gör allt vi kan i vårt dagliga arbete för att vår klimatpåverkan ska bli så låg som möjligt och för att främja hållbarhetsarbetet i vår egen organisation.
Folksam LO Pension samägs av LO:s Försäkringshandelsbolag och Folksam. Det gör att vi har möjlighet att använda våra ägares kunskaper och erfarenheter inom hållbarhet, något vi bland annat har gjort genom att publicera vår hållbarhetsredovisning tillsammans med Folksam.

Hållbarhetsredovisningen publiceras som en så kallad GRI-rapport. GRI står för Global Reporting Initiative som är en internationell standard för att redovisa organisationers och företags påverkan på hållbarhetsområden som klimatförändring, mänskliga rättigheter och korruption.

Hållbarhetsredovisningen 2021

Folksam LO Pensions medarbetare sitter i Folksams lokaler och är en del av Folksams organisation. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar internt för att leva som vi lär.

Klimatfotavtryck och förbrukningsvaror

Resor och klimatkompensering

Könsfördelning i styrelse och ledning

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

SÅ HÄR VÄLJER DU OSS

Det är enkelt att välja Folksam LO Pension för din tjänstepension! Välj oss direkt via den valcentral du tillhör eller låt oss sköta det åt dig.