Tjänstepension för statligt anställda

PA 03 & PA 16

De flesta som arbetar har en tjänstepension i sin anställning. Arbetsgivaren sätter in en viss procent av din lön till din tjänstepension. Du väljer själv vem som ska förvalta pengarna.

Du som valt oss tidigare

Din tjänstepension

Det finns olika avtalsområden

Du som är statligt anställd omfattas av tjänstepensionen PA03 genom din arbetsgivares kollektivavtal. Från och med 2016 ersätts PA03 med PA16. Du kan läsa mer om PA16 på SPVs hemsida. Här finns information för dig som har en försäkring tecknad till och med 2016-12-31 hos Folksam LO pension.
Försäkringsavgiften är endast 85 kronor per år och förvaltningsavgiften är mellan 0,24 och 0,40 procent, beroende på din ålder och därmed vilken entréfond du har. Avgiften blir lägre ju äldre du blir, så du betalar lägst avgift när du sparat ihop mest pengar. Vi har inga avgifter för fondbyte eller ändringar i din försäkring.

Villkor fondförsäkring

Aktuella regler och avgifter för fondförsäkring

Avgifter

Fond Förvaltningsavgift
Entré 100 (fram till och med 55 år) 0,40%
Entré 75 (56-60 år) 0,36%
Entré 50 (61-66 år) 0,31%
Entré 25 (från och med 67 år) 0,24%
Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Om du inte hittar svar på din fråga har vi samlat alla frågor och svar under Kundservice. Där hittar du bland annat vanliga frågor som rör pension, utbetalning, värdebesked med mera.

Till alla frågor och svar

Tjänstepension PA03 gällde för medarbetare som arbetade hos staten fram till och med 2016. Den har därefter ersatts med PA16.

Din tjänstepension betalas ut så länger du lever. Men du kan också välja en tidsbegränsad utbetalning.

Du har rätt att ändra försäkringen när det gäller val av förvaltare och/eller efterlevandeskydd, välja tidpunkt för när du ska gå i pension och eventuellt göra en ändring av utbetalningstiden. Du kan dock inte göra en kapitalflytt eftersom det inte är tillåtet i avtalsområdet PA03.

Nej, det går inte att flytta intjänat kapital mellan pensionsförvaltare i avtalsområdet PA03.

Folksam LO Pension är inte längre valbart inom den statliga tjänstepensionen PA16. Försäkringar med redan intjänat kapital, så kallade fribrev, i avtalsområdet PA03 finns kvar och förvaltas även fortsättningsvis av Folksam LO Pension.

Den ordinarie pensionsåldern inom avtalsområdet PA03 är 65 år. Några månader innan den månad du fyller 65 år tar Folksam LO Pension kontakt med dig för att höra om du vill ta ut din pension, hur du vill ta ut den och så vidare. Om du inte svarar betalas din tjänstepension ut automatiskt när du fyller 65 år. Men du kan även välja att ta ut din tjänstepension tidigare än 65 år, dock tidigast från det att du har fyllt 61 år. På motsvarande sätt kan du välja att skjuta upp uttaget av din pension, det vill säga ta ut din pension senare än 65 år. När tjänstepension väl har börjat utbetalas kan du inte stoppa den som det finns möjlighet till i den allmänna pensionen.

Om du inte gjorde ett val i PA03 placerades dina pensionspengar hos Kåpan Pension i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Du kan välja till återbetalningsskydd när du vill, så länge dina pengar inte är under utbetalning.

Förutom ålderspension, ingår även efterlevandeskydd, ekonomisk ersättning vid föräldraledighet, arbetslöshet och tjänstegrupplivförsäkring till förmånstagare.

VÅRT FÄRDIGA FONDPAKET

Pension ska vara smart och enkelt. I vår generationslösning anpassas ditt pensionssparande efter din ålder.

Hur fungerar din tjänstepension egentligen?

Boka in en rådgivning med våra certifierade rådgivare så får du svar på dina frågor.

DÄRFÖR VÄLJER DU FOLKSAM LO PENSION

  • Mer i pension med god avkastning och låga avgifter
  • Vi är medlemmarnas pensionsbolag
  • Pengarna placeras i företag som tar ansvar för människor och miljön
  • Ett enkelt sparande anpassat efter din ålder
Så här väljer du oss