Pension inom kommun och region

KAP-KL och AKAP-KR

De flesta som arbetar har en tjänstepension i sin anställning. Arbetsgivaren sätter in en viss procent av din lön till din tjänstepension. Du väljer själv vem som ska förvalta pengarna.

Se vårt erbjudande

Din tjänstepension

Det finns olika avtalsområden

Du som jobbar inom kommun eller region har en tjänstepension som heter KAP-KL eller AKAP-KR. Om du har arbetat inom olika avtalsområden till exempel privat, stat och kommun, kan du ha tjänstepension från flera håll.

Du som är anställd i en kommun eller en region omfattas av en kollektivavtalad tjänstepension, KAP-KL eller AKAP-KR. Varje år sätts en summa in i din pension som motsvarar minst 4,5 procent av din lön. Det är du själv som väljer vem som ska förvalta pensionen. Välj oss så får du nyckeln till en schysst pension.

Hur mycket betalar min arbetsgivare?

Du kan själv räkna ut hur mycket som avsätts till din tjänstepension och hur en förändrad lön påverkar vad din arbetsgivare betalar in.

KAP-KL eller AKAP-KR?

Om du är född 1985 eller tidigare omfattas du av tjänstepensionen KAP-KL, som du börjar tjäna in när du fyllt 21 år. Om du är född 1986 eller senare får du istället AKAP-KR.

Du väljer själv pensionsförvaltare

Det är du själv som väljer pensionsförvaltare. Pensionskapitalet du har sparat ihop finns alltid kvar hos din förvaltare, även om du byter arbetsgivare och bransch eller slutar jobba av någon anledning. Du kan alltid byta förvaltare för framtida avsättningar till din tjänstepension om du skulle vilja det.

Ju senare du går i pension desto mer får du

Du kan ta ut din pension från 60 års ålder. Ju senare du börjar ta ut din pension, desto högre månadsbelopp får du. Du kan även välja att ta ut pensionen under en kortare period. Du behöver inte bestämma dig förrän det är dags.

För dig som är anställd i kommun eller region och är född 1985 eller tidigare heter tjänstepensionen KAP-KL. Du börjar att tjäna in till din tjänstepension från att du fyllt 21 år.

Det här sätts in till din tjänstepension varje år

Din arbetsgivare betalar in en årlig premie som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension upp till 2 286 000 kronor. Har du en lön över 571 500 kronor har du även rätt till en garanterad pension som motsvarar en viss procent av din lön.
Från och med den 1 januari 2014 gäller AKAP-KR, för dig som är född 1986 eller senare. Det finns ingen nedre åldersgräns för när du börjar att tjäna in till din tjänstepension.

Det här sätts in till din tjänstepension varje år

Din arbetsgivare betalar varje år in en premie som motsvarar 6 procent av din inkomst upp till 571 500 kronor och 30 procent av din inkomst som överstiger 571 500 kronor.

Om du vill välja Folksam LO Pension som förvaltare för din tjänstepension från kommun eller region gör du detta genom antingen pensionsvalet.se eller på valcentralen.se. Om du väljer tjänstepension för första gången får du en blankett från valcentralen Pensionsvalet - annars kan du enkelt göra ett omval på webben.

Låter det krångligt? Boka in rådgivning så hjälper vi dig genom hela processen och svarar på dina frågor om din pension.

Boka rådgivning

Så väljer du Folksam LO Pension

Beroende på din arbetsgivare loggar du antingen in på pensionsvalet.se eller valcentralen.se. När du loggat in väljer du fondförsäkringsförvaltare och kryssar för Folksam LO Pension. Ditt val gäller framtida pensionsavsättningar men du kan även välja att flytta tidigare intjänat pensionskapital till Folksam LO Pension i samband med att du gör ditt val.

Logga in på pensionsvalet och gör ditt val

Logga in på valcentralen och gör ditt val

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Om du vill att din familj (till exempel barn, make, sambo) ska få pensionspengarna om du avlider i förtid, kan du välja återbetalningsskydd. Detta ingår i KAP-KL/AKAP-KR som förval – det innebär att du har ett återbetalningsskydd automatiskt. Om du inte har någon familj eller har vuxna barn, kanske du inte behöver ett sådant och då kan du välja bort ditt återbetalningsskydd.

Återbetalningsskyddet kostar inget extra. Väljer du bort skyddet får du däremot ta del av arvsvinster från andra sparare som inte har återbetalningsskydd.

När du valt oss

Efter att du har valt Folksam LO Pension får du bekräftelse från oss där vi välkomnar dig som kund. Beroende på din ålder placeras dina pengar i anpassade Entréfonder.

Om du själv vill välja fonder erbjuder vi ett flertal fonder till rabatterat pris. Välj mellan bland annat av aktiefonder, indexfonder och obligationsfonder. Fondbyten utför du snabbt och enkelt på Mina sidor.

Läs mer om entréfonderna i KAP-KL/AKAP-KR-avtalet

Om du inte väljer

  • Gör du inget val placeras dina pengar i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pension.
Försäkringsavgiften är endast 65 kronor per år och förvaltningsavgiften är mellan 0,20 och 0,30 procent, beroende på din ålder och därmed vilken entréfond du har. Avgiften blir lägre ju äldre du blir, så du betalar lägst avgift när du sparat ihop mest pengar. Vi har inga avgifter för fondbyte eller ändringar i din försäkring.

Villkor för din fondförsäkring (för försäkring tecknad fr.o.m 2014-01-01)

Förköpsinformation (gäller fr.o.m 2018-01-01)

Avgifter

Fond Förvaltningsavgift
Entré 100 (fram till och med 55 år) 0,30%
Entré 75 (56-60 år) 0,30%
Entré 50 (61-66 år) 0,27%
Entré 25 (från och med 67 år) 0,20%
Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Om du inte hittar svar på din fråga har vi samlat alla frågor och svar under Kundservice. Där hittar du bland annat vanliga frågor som rör pension, utbetalning, värdebesked med mera.

Till alla frågor och svar

Pension ska vara smart och enkelt. I vår entrélösning anpassas ditt pensionssparande efter din ålder vilket gör att du inte behöver tänka på vilka fonder du behöver välja.

Läs mer om våra Entréfonder.

Folksam LO Pension tar ut olika avgifter för entrélösningen beroende på vilket avtalsområde det är.

  • För SAF-LO är försäkringsavgiften är 50 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,19 och 0,31 procent.
  • KAP-KL/AKAP-KR är försäkringsavgiften 65 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,20 och 0,30 procent.
  • För GTP och KTP 1 är försäkringsavgiften 50 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,19 och 0,35 procent.
  • I det statliga avtalsområdet PA03 är försäkringsavgiften 0,24 och 0,40 procent.
Fondförvaltningsavgiften är beroende av din ålder och därmed vilken entréfond du har. Avgiften blir lägre ju äldre du blir. Du betalar lägst avgift när du sparat ihop mest pengar.

Om du väljer fonder i ditt fria val är det andra rabatter, men genom ditt sparande i Folksam LO Pension får du rabatterade avgifter. Vi har inga avgifter för fondbyte eller ändringar i din försäkring.

Fonderna i vårt utbud är noggrant utvalda efter våra högt ställda krav på hållbarhet. Det innebär att vi placerar dina pensionspengar i företag som tar ansvar för miljön och klimatet, har goda arbetsrättsliga villkor för sina anställda, inte tillåter barnarbete och som motverkar korruption. Vi vill att du ska känna dig trygg i att ditt sparande förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet och ansvarsfulla placeringar.

Om du inte väljer själv ligger du kvar i vår generationslösning som anpassar ditt pensionssparande efter din ålder - våra så kallade Entréfonder. När du är ung läggs en större del i aktiefonder med mer risk, när du närmar dig pensionsåldern placeras en allt större del med mindre risk i obligationer och räntepapper.

Läs mer om Entréfonderna

Vi jobbar för en hållbar värld. Därför väljer vi fonder som är kvalitetssäkrade ur hållbarhetssynpunkt.

Läs mer hur hållbara våra fonder är

Detta är en tjänstepension för dig som arbetar inom kommun och region. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen och betalas av din arbetsgivare.

Din tjänstepension betalas ut så länge du lever om du inte gör ett aktivt val när den ska betalas ut. Inför din första utbetalning kan du välja en tidsbegränsad utbetalning mellan 10 och 20 år som du vill att tjänstepensionen betalas ut på.

Du har rätt att ändra försäkringen när det gäller val av förvaltare och/eller återbetalningsskydd, välja tidpunkt för när du ska gå i pension och eventuellt göra en ändring av utbetalningstiden. Du kan även välja att byta pensionsförvaltare och det gör du genom att göra en kapitalflytt.

Du kan räkna ut hur mycket du får i tjänstepension med hjälp av vår pensionskalkylator:
Hur mycket får jag i tjänstepension?

Ja, du kan flytta försäkringen så länge den inte är under utbetalning. Detta gör du genom att göra en kapitalflytt via någon av valcentralerna Pensionsvalet eller Valcentralen beroende på vilken du tillhör. Ta också reda på vad flyttavgiften är innan du gör en kapitalflytt.

Återbetalningsskyddet innebär att ditt försäkringskapital betalas ut till din familj (make, maka, registrerad partner, sambo eller barn) om du dör. Har du inte börjat ta ut pensionen betalas ditt sparade pensionskapital ut till förmånstagaren under fem års tid. Har du börjat ta ut din pension när du dör får förmånstagaren i stället de utbetalningar som skulle ha gått till dig. Har du exempelvis valt en tio-årig utbetalning och avlider efter tre års utbetalning betalas din kvarvarande tjänstepension ut i sju år till din förmånstagare.

Återbetalningsskyddet ger en ökad trygghet för din familj. Det är din familjesituation som avgör om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte. Om du saknar make/maka/partner eller barn bör du definitivt se över om du har ett behov av återbetalningsskydd.

Utan återbetalningsskydd blir din pension något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från försäkringstagare som dör innan de har fått ut sina pensionspengar.

Den ordinarie pensionsåldern inom avtalsområdet KAP-KL/AKAP-KR är 70 år. Några månader innan den månad du fyller 70 år tar Folksam LO Pension kontakt med dig för att höra om du vill ta ut din pension och över hur lång tid du vill att den utbetalas. Din tjänstepension betalas livet ut om du inte väljer en annan tidsperiod. Du kan välja att den betalas ut mellan 10 och 20 år.

Om du inte svarar betalas din tjänstepension ut automatiskt när du fyller 70 år. Men du kan även välja att ta ut din tjänstepension tidigare än 70 år, dock tidigast från det att du har fyllt 60 år. På motsvarande sätt kan du välja att skjuta upp uttaget av din pension, det vill säga ta ut din pension senare än 70 år.

Folksams Mina sidor kan du själv ansöka om att ta ut eller senarelägga din pension. Du har möjlighet att välja när utbetalningen ska starta och hur länge den ska pågå, och du kan ändra dig fram till en månad innan försäkringen ska betalas ut. När pensionen väl är under utbetalning kan du inte pausa eller ändra utbetalningstidens längd.

Om du inte gör ett val placeras dina pensionspengar hos KPA Pension i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd.

KAP-KL gäller för dig som är född 1985 och tidigare. Tjänstepensionen kan bestå av flera delar, bland annat avgiftsbestämd ålderspension där du själv får välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta dina pengar. Utöver det kan du ha förmånsbestämd ålderspension, intjänad pension 1997-12-31 och pension till efterlevande som beräknas av din arbetsgivare.

AKAP-KR är en tjänstepension som gäller från och med 1 januari 2014 för dig som är född 1986 eller senare och jobbar som lärare, sjuksköterska, brandman eller har något annat jobb inom kommuner eller regioner. Alla som omfattas av AKAP-KR har rätt till avgiftsbestämd ålderspension. Varje år, utan nedre åldersgräns, betalar din arbetsgivare in pengar till den här delen av din tjänstepension. Premien som din arbetsgivare sätter av är 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 procent av din lön över 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp. Du bestämmer själv hur den delen ska förvaltas.

VÅRT FÄRDIGA FONDPAKET

Pension ska vara smart och enkelt. I vår generationslösning anpassas ditt pensionssparande efter din ålder.

Hur fungerar din tjänstepension egentligen?

Boka in en rådgivning med våra certifierade rådgivare så får du svar på dina frågor.

DÄRFÖR VÄLJER DU FOLKSAM LO PENSION

  • Mer i pension med god avkastning och låga avgifter
  • Vi är medlemmarnas pensionsbolag
  • Pengarna placeras i företag som tar ansvar för människor och miljön
  • Ett enkelt sparande anpassat efter din ålder
Så här väljer du oss