Så här väljer du oss

Välj Folksam LO Pension som förvaltare av din tjänstepension. Här kan du läsa mer om vad som gäller för just ditt avtal.

En halv miljon medlemmar har valt att pensionsspara i Folksam LO Pension. Vårt jobb är att alla våra kunder ska få en schysst pension med en god avkastning över tid, låga avgifter och en trygghet i att deras tjänstepension förvaltas i fonder som uppfyller våra högt ställda krav på hållbarhet.

Risk & Försäkrings årliga jämförelse av tretton fondförsäkringsbolag från augusti 2021 visar att vår avkastning vuxit mest på både tio och femton års sikt.

Välkommen du också, vi ger dig nyckeln till en schysst pension!

Fem skäl till att välja Folksam LO Pension

  • Vi är medlemmarnas pensionsbolag
  • God avkastning och låga avgifter betyder mer pension till dig
  • Ett enkelt sparande anpassat efter din ålder
  • Vill du göra ett personligt fondval har vi noggrant utvalda fonder med rabatterade avgifter
  • Pengarna placeras med ansvar för både människor och miljö
Om du vill välja Folksam LO Pension som förvaltare för din tjänstepension gör du detta genom valcentralen FORA. Valet kan du enkelt sköta via deras internetkontor genom att göra följande val som vi beskriver nedan.

Låter det krångligt? Boka in rådgivning så hjälper vi dig genom hela processen och svarar på dina frågor om din pension.

Boka rådgivning

Logga in på fora.se

Du loggar in på fora.se med Mobilt bank-id. Här väljer du fondförsäkringsförvaltare och kryssar för Folksam LO Pension. Ditt val gäller framtida pensionsavsättningar men du kan även välja att flytta tidigare intjänat pensionskapital till oss i samband med att du gör ditt val.

Gör ditt val på fora.se

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Om du vill att din familj (till exempel barn, make, sambo) ska få pensionspengarna om du avlider i förtid, kan du välja att lägga till ett återbetalningsskydd. Om du inte har någon familj eller har vuxna barn, kanske du inte behöver ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet kostar inget extra. Väljer du bort skyddet får du däremot ta del av arvsvinster från andra sparare som inte har återbetalningsskydd.

Om du vill ha ytterligare skydd

Du kan ge din familj ännu större trygghet med Familjeskydd, en försäkring som betalar ut en viss summa om du avlider. Din ålderspension blir något lägre om du väljer det och försäkringen upphör när nya premier inte längre betalas in i din tjänstepension.

När du valt Folksam LO Pension

Efter att du har valt Folksam LO Pension får du bekräftelse från oss där vi välkomnar dig som kund. Beroende på din ålder placeras dina pengar i anpassade Entréfonder.

Om du själv vill välja fonder erbjuder vi ett flertal fonder till rabatterat pris. Välj mellan bland annat av aktiefonder, indexfonder och obligationsfonder. Fondbyten utför du snabbt och enkelt på Mina sidor.

Läs mer om Entréfonderna i SAF-LO avtalet

Om du inte väljer

  • Om du inte gör ett aktivt val för din tjänstepension i SAF-LO placeras dina pengar hos AMF Pension, i en traditionell pensionsförsäkring där du inte kan välja fonder. Det ingår inte heller ett återbetalningsskydd eller familjeskydd i grundutformningen.
Om du vill välja Folksam LO Pension som förvaltare för din tjänstepension från kommun eller region gör du detta genom antingen pensionsvalet.se eller på valcentralen.se. Om du väljer tjänstepension för första gången får du en blankett från valcentralen Pensionsvalet - annars kan du enkelt göra ett omval på webben.

Låter det krångligt? Boka in rådgivning så hjälper vi dig genom hela processen och svarar på dina frågor om din pension.

Boka rådgivning

Så väljer du Folksam LO Pension

Beroende på din arbetsgivare loggar du antingen in på pensionsvalet.se eller valcentralen.se. När du loggat in väljer du fondförsäkringsförvaltare och kryssar för Folksam LO Pension. Ditt val gäller framtida pensionsavsättningar men du kan även välja att flytta tidigare intjänat pensionskapital till Folksam LO Pension i samband med att du gör ditt val.

Logga in på pensionsvalet och gör ditt val

Logga in på valcentralen och gör ditt val

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Om du vill att din familj (till exempel barn, make, sambo) ska få pensionspengarna om du avlider i förtid, kan du välja återbetalningsskydd. Detta ingår i KAP-KL/AKAP-KL som förval – det innebär att du har ett återbetalningsskydd automatiskt. Om du inte har någon familj eller har vuxna barn, kanske du inte behöver ett sådant och då kan du välja bort ditt återbetalningsskydd.

Återbetalningsskyddet kostar inget extra. Väljer du bort skyddet får du däremot ta del av arvsvinster från andra sparare som inte har återbetalningsskydd

När du valt oss

Efter att du har valt Folksam LO Pension får du bekräftelse från oss där vi välkomnar dig som kund. Beroende på din ålder placeras dina pengar i anpassade Entréfonder.

Om du själv vill välja fonder erbjuder vi ett flertal fonder till rabatterat pris. Välj mellan bland annat av aktiefonder, indexfonder och obligationsfonder. Fondbyten utför du snabbt och enkelt på Mina sidor.

Läs mer om entréfonderna i KAP-KL/AKAP-KL avtalet

Om du inte väljer

  • Gör du inget val placeras dina pengar i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pension.
Om du vill välja Folksam LO Pension som förvaltare gör du detta genom pensionsvalet.se. Om du väljer tjänstepension för första gången får du en blankett - annars kan du enkelt göra ett omval på webben.

Låter det krångligt? Boka in rådgivning så hjälper vi dig genom hela processen och svarar på dina frågor om din pension.

Boka rådgivning

Logga in på pensionsvalet.se

Du loggar in på pensionsvalet.se. När du loggat in väljer du fondförsäkringsförvaltare och kryssar för Folksam LO Pension. Ditt val gäller framtida pensionsavsättningar men du kan även välja att flytta tidigare intjänat pensionskapital till Folksam LO Pension i samband med att du gör ditt val.

För att göra en flytt av tidigare pensionskapital beställer du en blankett för kapitalflytt som du hittar när du loggar in.

Gör ditt val på pensionsvalet.se

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Om du vill att din familj (till exempel barn, make, sambo) ska få pensionspengarna om du avlider i förtid, kan du välja återbetalningsskydd. Om du inte har någon familj eller har vuxna barn, kanske du inte behöver ett sådant och då kan du välja bort ditt återbetalningsskydd.

Återbetalningsskyddet kostar inget extra. Väljer du bort skyddet får du däremot ta del av arvsvinster från andra sparare som inte har återbetalningsskydd

När du valt Folksam LO Pension

Efter att du har valt Folksam LO Pension får du bekräftelse från oss där vi välkomnar dig som kund. Beroende på din ålder placeras dina pengar i anpassade Entréfonder.

Om du själv vill välja fonder erbjuder vi ett flertal fonder till rabatterat pris. Välj mellan bland annat av aktiefonder, indexfonder och obligationsfonder. Fondbyten utför du snabbt och enkelt på Mina sidor.

Läs mer om entréfonderna i GTP/KTP 1-avtalet

Om du inte väljer

  • Gör du inget val placerar valcentralen Pensionsvalet dina pengar hos Folksam Liv, i en traditionell pensionsförsäkring. Det ingår inget återbetalningsskydd eller familjeskydd i grundutformningen.

Hållbara placeringar för dina pensionspengar

Vår ambition är att alla kunder ska få en schysst pension. Med en schysst pension menar vi en god avkastning över tid, låga avgifter och ansvarsfulla placeringar. Vi har ingen egen kapitalförvaltning utan väljer ut den kombination av fonder hos utvalda externa fondbolag som ger de bästa förutsättningarna för en schysst pension för våra kunder. Vi arbetar för att dina pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt genom att ställa krav på utvalda fondbolag och bevaka att de arbetar för att påverka de bolag de investerat i till ett mer hållbart beteende.

Du ska kunna känna dig trygg med att dina pensionspengar både växer och gör skillnad. När vi placerar pengar i utvalda fonder ställer vi krav på att fondbolagen successivt ska förbättra sitt arbete med att ta ansvar för hur de påverkar vår miljö och vårt klimat och ha goda arbetsrättsliga villkor för sina anställda. Inte tillåta barnarbete och arbeta aktivt för en god, transparent företagskultur som motverkar korruption. Fondbolagen ska även ha undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och varje fond ska publicera Swesifs hållbarhetsprofil.

Under vårt hållbarhetsarbete kan du läsa mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla placeringar.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Fortsatt avkastning i topp för Folksam LO Pension!

Folksam LO Pension ligger i topp i nyhetsbrevet Risk och Försäkrings årliga jämförelse av 13 fondförsäkringsbolag*, med en avkastning på i genomsnitt 9,8 procent.

En av våra hörnstenar är långsiktighet och ett kvitto på det är avkastningen sett över tid. Bland de jämförda bolagen så ligger vi i topp, både när det gäller femton och tio år. Avkastningen på femton år (2006 – 2020) var 8,4 procent och på tio år 9,4 procent.

Det känns väldigt bra att kunna visa dig som kund att du har fått en god avkastning över tid. Särskilt i dessa mer oroliga börstider. Dessutom når vi de här avkastningsnivåerna på ett ansvarsfullt sätt genom att erbjuda fondförsäkring med tydlig hållbarhetsprofil. Det är det vi menar med schysst pension.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

*Risk & Försäkring, augusti 2021.

Avkastning 10 år

Källa: Risk & Försäkring, augusti 2021

Bolag Genomsnittlig avkastning 2011-2020
Folksam LO Pension 9,4 %
KPA Pensionsförsäkring 9,0 %
Swedbank Försäkring 8,3 %
AMF Pension 8,2 %
Handelsbanken Liv 7,5 %
Nordea Liv & Pension 7,3 %
Futur Pension 6,9 %
SPP Pension & Försäkring 6,8 %
Länsförsäkringar Fondliv 6,5 %
Skandia 6,4 %
Folksam Fondförsäkring 6,4 %
SEB Pension & Försäkring 6,1 %
Movestic 5,9 %

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

BESTÄLL VÅRT NYHETSBREV

Med vårt nyhetsbrev får du utvalda uppdateringar helt digitalt. Anmäl dig, så kan du vara säker på att inte missa någon information som rör din pension.