Kontakta vår kundservice

020-414 414

Vardagar 07.30-21.00, helg 09.00-19.00

Customer service in other languages
Här ser du de vanligaste frågorna som vi får just nu. Under frågor och svar har vi samlat alla frågor kring hur din tjänstepensionen fungerar, valen du kan göra och vad som händer med utbetalning och när du blir pensionär.

Till alla frågor och svar

Vi följer löpande utvecklingen både i kriget och på världens marknader. Det är en orolig tid både politiskt och ekonomiskt men framför allt mänskligt med miljoner människor på flykt på andra sidan Östersjön. Våra tankar går till alla vars liv förändrades över en natt.

Vi på Folksam LO Pension har ett långsiktigt åtagande för dig och alla andra kunder och står mycket starka finansiellt. Vi har inget eget ägande i företag som är noterade i Ryssland, men det finns ett indirekt ägande via ett par tillväxtmarknadsfonder där Ryssland utgör en väldigt liten andel. 

När du sparar i fonder får du fondandelar som över tid kan gå upp och ner i värde. Idag ser vi stora svängningar på marknaden och det rör sig snabbt upp och ner på börsen. Hur länge det kommer hålla i sig vet ingen, men vi hoppas alla att det kommer en mer normal tid snart. Med anledning av svängningarna är det extra viktigt att komma ihåg att ditt pensionssparande är ett långsiktigt sparande.

Tack för att du är kund hos oss!

Just nu känner många en oro på grund av coronavirusets spridning, både för sina närmaste men också för sin ekonomiska situation. Har du som kund några frågor kring din pension kan du läsa mer här, eller kontakta någon av våra certifierade rådgivare.

Folksam har vid en intern kontroll upptäckt att uppskattningsvis 1 miljon personers personuppgifter, varav vissa är att betrakta som känsliga, har delats med digitala samarbetspartner. Läs mer här.

Om du har återbetalningsskydd på ditt pensionskapital när du dör betalas pengarna ut till dina förmånstagare. Om du inte har återbetalningsskydd fördelas ditt pensionskapital på andra försäkrade i samma generation som inte heller har återbetalningsskydd, detta kallas för arvsvinster. På ditt värdebesked kan du som inte har något återbetalningsskydd på din försäkring se om du har fått några arvsvinster under året.

Det är din nuvarande eller tidigare arbetsgivare som har betalat in pensionspremier till din försäkring. Detta görs eftersom arbetsgivaren har ett kollektivavtal eller ett hängavtal på ett kollektivavtal.

Pensionsbeskedet visar vad ditt kapital är värt vid årets slut. En pensionsprognos är en beräkning av vad detta kapital kan ge för månadsbelopp när du går i pension. En pensionsprognos är aldrig ett löfte utan just en beräkning utifrån vissa givna parametrar som gäller i dag.

Folksam LO Pension skickar årligen ett värdebesked för att visa vad som har hänt med din försäkring under det gångna kalenderåret. Detta görs både under sparandetid innan du har gått i pension och under utbetalning.

Undantag görs för försäkringar som tillhör avtalsområdena för ITP, SAF-LO, KTP 1, GTP och FTP – då skickar vanligen den aktuella valcentralen ut värdebeskedet fram till dess att du går i pension.

I pensionsbeskedet kan du se hur mycket ditt pensionskapital var värt vid kalenderårets början och jämföra med vad det är värt vid årets slut. Du kan också se hur mycket premier som har betalats in under året.

Logga in och följ utvecklingen av din pension på Mina sidor

Detta är en skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på ditt sparande som Folksam LO Pension betalar in till Skatteverket. Avkastningsskatten är alltså en minuspost på försäkringen.

Från och med den 1 juni 2021 kommer din post till Mina sidor på folksamlopension.se istället för i brevlådan. Därför är det viktigt att vi har en korrekt e-postadress till dig. För att logga in på Mina Sidor behöver du också ett BankID. Om du inte har ett sådant kan din bank hjälpa dig. Tillsammans värnar vi om miljön!

En del handlingar kommer vi dock fortsätta att skicka med posten, till exempel av legala skäl.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Fördelar med Mina Sidor

Du kan följa ditt pensionssparande och omplacera dina fonder om du har valt att själv sköta det. På Mina Sidor ser du även dina andra försäkringar du har via Folksam. Kan du inte välja digital post? Om du inte har tillgång till internet eller BankID kan du få utskick via posten även i fortsättningen. Ring oss på 020-414 414 så hjälper vi dig.
Vi svarar gärna på frågor gällande din pension hos Folksam LO Pension på både svenska och engelska. Ring oss på 020-414 414.

Men för dig som vill få allmän pensionsinformation på ditt modersmål erbjuder vi även flerspråkig kundservice i samarbete med Folksam.

Du är varmt välkommen att kontakta oss på följande språk:

Get help in your language

If you need any information about your pension at Folksam LO Pension in English or Swedish you are welcome to contact our Customer Service by:
Phone number 020-414414
Monday-Friday 08:00-17:00

If you would like to get general information in your native language you are welcome to contact our International Customer Service in cooperation with Folksam.

You can choose the following languages:
Language   Telephone number
Arabic arabiska 0771-585 900
Bosnian Usluge osiguranja na bosanskom jeziku 0771-585 901
Croatian Usluge osiguranja na hrvatskom jeziku 0771-585 905
English Insurance service in English 040-257 309
Finnish Suomenkielinen vakuutuspalvelu 0771-585 903
German Versicherungservice auf Deutsch 0771-585 915
Kurdish (north) Servisa sigurte bi kurdiye 040-257 352
Kurdish (south) kurdiska 0771-585 958
Pashto/Dari Pashto 0771-585 906
Persian Persiska 0771-585 907
Polish Serwis ubezpieczeny jezyku polskim 0771-585 908
Russian Общая информация о пенсиях на русском языке 0771-585 909
Serbian Usluge osiguranja na srpskom jeziku 0771-585 910
Somalian Adeega caymisyadda afka-somaaliga 0771-585 911
Spanish Servicio de seguros en español 0771-585 912
Turkish Türkçe dilinde sigorta hizmetleri 0771-585 914
Lätt svenska Försäkringsservice på lätt svenska 0771-585 913
Det är viktigt att det finns en väl fungerande klagomålshantering för att du som kund ska kunna få dina intressen tillgodosedda. En god hantering av klagomål ger Folksam LO Pension en möjlighet att fånga upp problem samt att vidta förebyggande åtgärder.

Vårt mål är att varje kund ska vara nöjd. Att det trots allt uppstår missförstånd, missnöje eller problem går tyvärr inte alltid att undvika. Det kan vara allt från att du tycker att du har fått fel information eller är missnöjd med hanteringen av ditt ärende.

Även om du är missnöjd vill vi att det ska vara enkelt att vara kund hos oss och därför beskriver vi här hur du kan gå tillväga.

Tala först med den som handlagt ditt ärende

Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt. Ta därför först kontakt med den som handlagt ditt ärende. Telefonnummer och adress hittar du på ditt försäkringsbesked eller i korrespondensen avseende din försäkring.

Är du fortfarande inte nöjd kan du kontakta din handläggares närmaste chef.

Kundombudsmannen

Är du missnöjd med Folksams LO Pensions slutliga beslut har du möjlighet att begära omprövning av Kundombudsmannen. Kundombudsmannen är oberoende i förhållande till Folksam LO Pensions organisation och prövar de flesta ärenden rörande försäkring och sparande.

Kundombudsmannen kan göra en opartisk bedömning av ditt ärende och rekommendera Folksam LO Pension att ändra sitt beslut. Din begäran om omprövning måste ske inom ett år efter Folksams LO Pensions slutliga beslut. Prövningen är naturligtvis kostnadsfri.

Kundombudsmannen (folksam.se)

Om du fortfarande inte är nöjd

Om vi har försökt lösa problemen tillsammans och du inte är nöjd med utfallet finns det andra möjligheter för dig att få ditt ärende prövat.

Så kan du göra om du fortfarande inte är nöjd

Klagomålsansvarig

  • Marcus Kitti är anmäld som klagomålsansvarig hos Finansinspektionen för Folksam LO Tjänstepension (publ).

DÄRFÖR VÄLJER DU FOLKSAM LO PENSION

  • Mer i pension med god avkastning och låga avgifter
  • Vi är medlemmarnas pensionsbolag
  • Pengarna placeras i företag som tar ansvar för människor och miljön
  • Ett enkelt sparande anpassat efter din ålder
Så här väljer du oss