Vanliga frågor och svar om din tjänstepension

Det här med pension är inte alltid helt lätt. Därför har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får på Folksam LO Pension. Nedan hittar du samlade frågor och svar om utbetalningar, händelser i livet, fonder, tjänstepensionsavtal med mera.

Hittar du inte det du söker så hjälper vi på kundservice dig på 020-414 414.

För tillfället har vi inget aktuellt att meddela. 

Du kan enkelt anmäla eller ändra konto på www.swedbank.se/kontoregister.

Vi sätter in pengarna på ditt bankkonto via Swedbank. Du behöver därför ha ditt kontonummer ha registrerat hos dem. Du kan enkelt anmäla eller ändra konto på www.swedbank.se/kontoregister

Vi drar 30 % i skatt innan pengarna betalas ut till dig. Ska du betala en annan skattesats kan du lämna ett underlag till vår kundservice så hjälper vi dig.

Det kan bero på att du inte har skickat in ett underskrivet levnadsintyg till oss. Hör av dig till oss på Kundservice om du saknar intyget.

Du kan ta bort ett återbetalningsskydd under pågående utbetalning. Däremot går det inte att lägga till ett återbetalningsskydd under pågående utbetalning.

Nej, det går inte att ändra på utbetalningstiden när utbetalning har påbörjats.

Är pensionskapitalet lägre än 30 procent av ett prisbasbelopp när utbetalningen ska påbörjas så har du rätt att lösa in försäkringen med ett engångsbelopp. Om utbetalningen påbörjats, eller om pensionskapitalet överstigit 30 procent av prisbasbeloppet, går det inte att göra en engångsutbetalning.

Du kan tidigast ta ut din pension från och med den månaden efter det att du har fyllt 55 år. Om du omfattas av KAP-KL eller AKAP-KR så kan du tidigast ta ut pensionen månaden efter det att du har fyllt 60 år.

Om det totala utbetalningsbeloppet för perioden understiger två procent av prisbasbeloppet har Folksam LO Pension rätt att ändra utbetalningstid och utbetalningstermin.

För KAP-KL/AKAP-KR gäller att om beloppet understiger 100 kronor per månad genomförs utbetalning då beloppsgränsen uppnås. Om det periodiska beloppet understiger två procent av prisbasbeloppet, har Folksam LO Pension rätt att ändra utbetalningstid och utbetalningstermin.

För att lägga till återbetalningsskydd så vänder du dig till valcentralen Fora (om du är privatanställd), Valcentralen (om du är anställd inom kommun och region) och Pensionsvalet (om du är anställd inom kommun, region eller kooperationen).

Ja, du har rätt att ändra utbetalningstid för ålderspensionen. Istället för livsvarig utbetalningstid kan du välja en tidsbegränsad, lägst fem år och högst 20 år. Om du omfattas av KAP-KL eller AKAP-KR så är den kortaste utbetalningstiden du kan välja 10 år. Du kan i särskilda fall välja en kortare utbetalningstid.

Ja, du kan börja lyfta din pension senare än vid den ordinarie pensionsåldern.

Ja, det kan du göra. Hör av dig till oss på kundservice så hjälper vi dig.

Ja, du kan börja lyfta din pension senare än vid den ordinarie pensionsåldern.

Den 25:e varje månad sätter vi in pengarna på ditt bankkonto via Swedbank. Om det är en helgdag får du dem sista vardagen före.

Pension ska vara smart och enkelt. I vår entrélösning anpassas ditt pensionssparande efter din ålder vilket gör att du inte behöver tänka på vilka fonder du behöver välja.

Läs mer om våra Entréfonder.

Vi jobbar för en hållbar värld. Därför väljer vi fonder som är kvalitetssäkrade ur hållbarhetssynpunkt.

Läs mer hur hållbara våra fonder är

Folksam LO Pension tar ut olika avgifter för entrélösningen beroende på vilket avtalsområde det är.

  • För SAF-LO är försäkringsavgiften är 50 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,19 och 0,31 procent.
  • KAP-KL/AKAP-KR är försäkringsavgiften 65 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,20 och 0,30 procent.
  • För GTP och KTP 1 är försäkringsavgiften 50 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,19 och 0,35 procent.
  • I det statliga avtalsområdet PA03 är försäkringsavgiften 0,24 och 0,40 procent.
Fondförvaltningsavgiften är beroende av din ålder och därmed vilken entréfond du har. Avgiften blir lägre ju äldre du blir. Du betalar lägst avgift när du sparat ihop mest pengar.

Om du väljer fonder i ditt fria val är det andra rabatter, men genom ditt sparande i Folksam LO Pension får du rabatterade avgifter. Vi har inga avgifter för fondbyte eller ändringar i din försäkring.

Fonderna i vårt utbud är noggrant utvalda efter våra högt ställda krav på hållbarhet. Det innebär att vi placerar dina pensionspengar i företag som tar ansvar för miljön och klimatet, har goda arbetsrättsliga villkor för sina anställda, inte tillåter barnarbete och som motverkar korruption. Vi vill att du ska känna dig trygg i att ditt sparande förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet och ansvarsfulla placeringar.

Om du inte väljer själv ligger du kvar i vår generationslösning som anpassar ditt pensionssparande efter din ålder - våra så kallade Entréfonder. När du är ung läggs en större del i aktiefonder med mer risk, när du närmar dig pensionsåldern placeras en allt större del med mindre risk i obligationer och räntepapper.

Läs mer om Entréfonderna

Om du får högre lön betalar din arbetsgivare in högre pensionspremier (mer pengar). Det är dock värdeförändringen, avkastningen, som är avgörande för om din pension i slutändan blir högre än tidigare. Från kapitalet dras också förvaltningsavgifter, en fast försäkringsavgift samt en schablon för avkastningsskatt.

Vid deltid kan din pension påverkas negativt. Detta eftersom arbetsgivaren betalar in mindre pengar till din tjänstepension som beräknas utifrån din faktiska lön. Vid t.ex. föräldraledighet kan dock en premie-/avgiftsbefrielseförsäkring som ingår i tjänstepensionsavtalet täcka upp för eventuellt pensionsbortfall. Hör med din arbetsgivare vad som gäller.

Det beror på vilket avtalsområde du tillhör. För SAF-LO är det 25 år som är lägsta ålder för intjänande till tjänstepension. För KAP-KL/AKAP-KR är det 21 år för intjänande om du är född 1985 och tidigare respektive. ingen lägsta ålder för intjänande om du är född 1986 och senare. I PA03 är det 23 år som gäller som lägsta ålder för intjänande. I kooperationens avtalsområden GTP och KTP1 är det vanligtvis 25 år som gäller.

Du kan själv räkna ut hur mycket du får i tjänstepension med hjälp av vår pensionskalkylator: 
Hur mycket får jag i tjänstepension?

Om du byter arbetsgivare inom samma avtalsområde händer ingenting, du får behålla det val du har gjort. Om du däremot har bytt till en arbetsgivare som har ett annat kollektivavtal, till exempel från KAP-KL/AKAP-KR till SAF-LO får du göra ett nytt val av förvaltare av din tjänstepension samt val av efterlevandeskydd.

Om du är sjukskriven och får ersättning från Försäkringskassan betalas dina pensionspremier fortsatt in via en avgifts-/premiebefrielseförsäkring som finns i din tjänstepension.

Vid arbetslöshet upphör tjänstepensionsinbetalningarna från din arbetsgivare.

Det finns en hel del du behöver ta ställning till när du ska gå i pension. Vi har samlat allt du behöver veta under sidan "Gå i pension". 

Läs mer om att gå i pension

Studier ger ingen tjänstepension. Men om du studerar och jobbar extra under tiden, kan arbetsgivaren betala in pengar till din tjänstepension.

Om du har återbetalningsskydd på ditt pensionskapital betalas pengarna ut till dina förmånstagare. Om du inte har återbetalningsskydd på ditt kapital fördelas ditt pensionskapital på andra försäkrade i samma generation som inte heller har återbetalningsskydd, detta kallas för arvsvinster.

Vid familjehändelser, exempelvis giftermål, skilsmässa eller barn, är det bra att se över sitt efterlevandeskydd. Det är dels återbetalningsskyddet som är kopplat till ditt pensionskapital, dels är det ett så kallat familjeskydd som är en livförsäkring. I de olika avtalsområdena finns också en tjänstegrupplivförsäkring vars förmånstagarförordnande kan vara bra att se över.

Om du har återbetalningsskydd på ditt pensionskapital när du dör betalas pengarna ut till dina förmånstagare. Om du inte har återbetalningsskydd fördelas ditt pensionskapital på andra försäkrade i samma generation som inte heller har återbetalningsskydd, detta kallas för arvsvinster. På ditt värdebesked kan du som inte har något återbetalningsskydd på din försäkring se om du har fått några arvsvinster under året.

Återbetalningsskyddet ger en ökad trygghet för din familj. Det är din familjesituation som avgör om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte. Om du saknar make/maka/partner eller barn bör du definitivt se över om du har ett behov av återbetalningsskydd.

Utan återbetalningsskydd blir din pension något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från försäkringstagare som dör innan de har fått ut sina pensionspengar.

Du kan lägga till återbetalningsskydd fram till dess att din ålderspension har börjat betalas ut, men senast fram till dess att du fyller 65 år. Dock måste du uppfylla vissa hälsokrav. Om du gifter dig, blir registrerad partner, inleder samboförhållande eller får barn innan du fyller 50 år kan du inom 12 månader lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning.

Om du väljer att inte ha något återbetalningsskydd blir din tjänstepension något högre genom att du får dela arvsvinster från andra försäkringstagare som dör innan de fått deras pensionskapitalt utbetalt. Din familj får däremot inte ta del av ditt sparade pensionskapital om du väljer bort återbetalningsskyddet.

Återbetalningsskyddet innebär att ditt försäkringskapital betalas ut till din familj (make, maka, registrerad partner, sambo eller barn) om du dör. Har du inte börjat ta ut pensionen betalas ditt sparade pensionskapital ut till förmånstagaren under fem års tid. Har du börjat ta ut din pension när du dör får förmånstagaren i stället de utbetalningar som skulle ha gått till dig. Har du exempelvis valt en tio-årig utbetalning och avlider efter tre års utbetalning betalas din kvarvarande tjänstepension ut i sju år till din förmånstagare.

Ett återbetalningsskydd kostar ingenting och är helt frivilligt. Du får däremot ta del av arvsvinster och en lite högre pension om du väljer bort återbetalningsskyddet.

Förmånstagare är den som har rätt att få utbetalningar från en försäkring. I första hand är förmånstagaren den du är gift eller registrerad partner med, alternativt din sambo. I andra hand ditt/dina barn. Du kan välja barn som förmånstagare i första hand genom att fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande, men du kan aldrig välja någon annan utanför de ovan nämnda.

I pensionsbeskedet kan du se hur mycket ditt pensionskapital var värt vid kalenderårets början och jämföra med vad det är värt vid årets slut. Du kan också se hur mycket premier som har betalats in under året.

Logga in och följ utvecklingen av din pension på Mina sidor

Pensionsbeskedet visar vad ditt kapital är värt vid årets slut. En pensionsprognos är en beräkning av vad detta kapital kan ge för månadsbelopp när du går i pension. En pensionsprognos är aldrig ett löfte utan just en beräkning utifrån vissa givna parametrar som gäller i dag.

Det är din nuvarande eller tidigare arbetsgivare som har betalat in pensionspremier till din försäkring. Detta görs eftersom arbetsgivaren har ett kollektivavtal eller ett hängavtal på ett kollektivavtal.

Under sparandetiden innan du har gått i pension, är det oftast valcentralerna för varje avtalsområde som skickar ut ett pensionsbesked, men i vissa fall är det Folksam LO Pension (KAP-KL/AKAP-KR och PA03) som gör det. Under utbetalning är det emellertid alltid Folksam LO Pension som skickar ut pensionsbesked.

Både valcentralerna och Folksam LO Pension har en minimigräns på kapitalet för att skicka ut ett pensionsbesked, om ditt avsatta belopp är lågt skickas alltså inget pensionsbesked ut. Det kan också vara så att du nyligen har blivit anställd inom avtalsområdet och ännu inte har fått premierna placerade hos Folksam LO Pension.

Hör av dig till oss på kundservice eller valcentralen inom ditt avtalsområde om du saknar ditt pensionsbesked.

På pensionsbeskedet kan du se hur mycket pengar som har utbetalats under året från din försäkring. Beloppet visas enbart om din försäkring är under utbetalning.

Ditt pensionsbesked finns på Mina sidor. Logga in enkelt med Mobilt BankID.

För att du ska få ett meddelande när ett nytt pensionsbesked finns på Mina sidor behöver vi din e-postadress. Du registrerar adressen på Mina sidor, under ”Uppgifter”.

Arvsvinst
Kapital som tillfallit dig efter avlidna försäkrade med samma typ av försäkring. Gäller försäkring utan efterlevandeskydd/återbetalningsskydd samt försäk¬ring med livslång utbetalning av pension och tidsbegränsat efterlevandeskydd/återbetalningsskydd.

Avkastning
Avkastningen påverkas av fondandelarnas värdeutveckling.

Avkastningsskatt - Belastning för avkastningsskatt
En skatt som Folksam LO Pension betalar på en schablonmässigt beräknad avkastning på sparandet. Skatten belastar pensionskapitalet.

Efterlevandeskydd – Återbetalningsskydd (Efterlevandepension)
Ett tillägg i försäkringen som innebär att efterlevande kan få utbetalning från försäkringen vid den försäkrades död. Det är förmånstagarförordnandet som anger vem som ska få pengarna.

Den försäkrade bör regelbundet se över behovet av återbetalningsskydd och utformningen av förmånstagarförordnandet – det är särskilt viktigt vid ändrade familjeförhållanden.

Fondavgifter 
Avgifter som fondbolaget tar ut för att administrera och förvalta fonden. Avgifterna dras inte från pensionskapitalet utan tas ut direkt från fonden innan andelskursen beräknas. 

Fondförvaltning - Fondförsäkring
Vid sparande i försäkring med fondförvaltning (fondförsäkring) påverkas värdet av de valda fondernas utveckling. Den försäkrade står själv risken för fondandelarnas, och därmed också pensionskapitalets, värdeutveckling.

Förmånstagarförordnande
Om försäkringen är kompletterad med efterlevandeskydd/återbetalningsskydd är det förmånstagarförordnandet som anger vem som ska få utbetalning från försäkringen vid den försäkrades död. Den försäkrade bör regelbundet se över utformningen av förmånstagarförordnandet – det är särskilt viktigt vid ändrade familjeförhållanden. Se ”Efterlevandeskydd - Återbetalningsskydd”.

Försäkringsavgift
En fast årlig avgift som tas ut månadsvis från pensionskapitalet.

Försäkringsgivare
Det försäkringsföretag/tjänstepensionsföretag där försäkringen är tecknad. De försäkringar som dessa begreppsförklaringar gäller för är tecknade i Folksam LO Tjänstepension AB.

Försäkringstagare, försäkrad och medförsäkrad
Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som har tecknat försäkringen hos försäkringsgivaren, eller som genom överlåtelse har övertagit äganderätten till försäk¬ringen.
Omfattas du av tjänstepensionsförsäkring är det din arbetsgivare som är försäk¬ringstagare. Se ”Pensionsförsäkring - Tjänstepensionsförsäkring”.

Försäkrad är den på vars liv försäkringen gäller. Om du har tecknat försäkringen på ditt eget liv är du både försäkringstagare och försäkrad. 
Medförsäkrad är fysisk person, utöver den försäkrade, på vars liv försäkringen gäller.

Inbetalda belopp under perioden
Inbetalning till försäkringen under perioden som pensionsbeskedet avser. Om belopp har betalats in nära årsskiftet är det möjligt att vi inte hunnit redovisa det i pensionsbeskedet. Då kommer den med nästa år. 

Kursförändring
Kursförändringar (uppgångar/nedgångar) i fonderna som påverkat fpensionskapitalet under året.

Medel under omplacering
Omplacering pågår under redovisningstillfället. Beloppet, som avser försäljning av fondandelar, kommer att investeras i nya fondandelar.

NAV-kurs 
NAV (Net Asset Value) betyder nettoandelsvärde – det aktu­ella marknadsvärdet för en fondandel. Se även ”Valutaväx­lingskostnad”.

Pensionsförsäkring - Tjänstepensionsförsäkring
En pensionsförsäkring/tjänstepensionsförsäkring kompletterar den allmänna pensionen. Försäkringen kan inte pantsättas eller belånas, inte heller ändras så att den förlorar sin karaktär av pensionsförsäkring. Möjligheten att överlåta försäkringen är också begränsad. Utbetalning görs löpande och beskattas som inkomst av tjänst. Vissa försäkringar har flytträtt. Det finns olika slags pensionsförsäkringar: 

  • Privat pensionsförsäkring kan tecknas av näringsidkare och av personer som saknar pensionsrätt i sin anställning. 
  • Kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring kan tecknas för anställda i företag med kollektivavtal.
  • Kooperativ tjänstepensionsförsäkring är en kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring som kan tecknas för anställda inom kooperationen och folkrörelser.
  • Individuell tjänstepensionsförsäkring kan tecknas för företagare och anställda i företag utan kollektivavtal samt i vissa fall även av anställda som komplement till kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring.

Pensionskapital

Kapitalet i en fondförsäkring består av fondandelarnas samman¬lagda värde och är inte garanterat. Det påverkas av fond¬andelarnas värdeutveckling och kan därför både öka och minska under försäkringstiden.

Rabatt
Avser bl.a. rabatt som fondbolag har gett på fondförvaltningsavgiften.  

Tredjepartsersättning
Den ersättning som fondbolagen har betalat till Folksam LO Pension. Ersättningen finansieras inte med avgifter i försäkringen och utgör därför inte någon ytterligare kostnad för kunden.

Valutaväxlingskostnad 
Kurser som är noterade i utländska valutor räknas om av Folksam LO Pension med hjälp av faktiskt erhållen eller officiell växlingskurs. Folksam LO Pension har rätt att tillgodogöra sig ersättning för sina kostnader vid växling och överföring av valuta. Valutaväxlingskostnaden är inräknad i NAV-kursen då den redovisas.  
NAV (Net Asset Value) betyder nettoandelsvärde – det aktuella marknadsvärdet för en fondandel. 

Ålderspension 
Periodisk utbetalning efter uppnådd pensionsålder. Beskattas som inkomst av tjänst.

Om du inte gör ett val placeras dina pensionspengar hos AMF i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

SAF-LO är en tjänstepension och där ingår en premiebestämd ålderspension. Ju högre lön du har desto mer ålderspension betalas in av din arbetsgivare. Det är du själv som bestämmer vilket försäkringsbolag som ska förvalta pensionspremierna.

Tjänstepensionen är en extra pension, utöver den allmänna pension som du tjänar in och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Du kan själv välja efterlevandeskydd till dina förmånstagare som återbetalningsskydd och familjeskydd.

Förutom tjänstepensionen ingår även flera andra förmåner i kollektivavtalet som exempelvis ersättning till dig som är föräldraledig eller sjuk.

Avtalspension SAF-LO betalas ut så länger du lever. Men du kan också välja en tidsbegränsad utbetalning mellan 5 och 20 år.

Du har rätt att ändra försäkringen när det gäller val av förvaltare och/eller efterlevandeskydd, välja tidpunkt för när du ska gå i pension och eventuellt göra en ändring av utbetalningstiden. Du kan även välja att byta pensionsförvaltare och det gör du genom att göra en kapitalflytt. För att göra detta tar du kontakt med valcentralen Fora.

Du kan räkna ut hur mycket du får i tjänstepension med hjälp av vår pensionskalkylator:
Hur mycket får jag i tjänstepension?

Ja, du kan flytta försäkringen så länge den inte är under utbetalning. Detta gör du genom att göra en kapitalflytt via valcentralen Fora. Ta också reda på vad flyttavgiften är innan du gör en kapitalflytt.

Avtalspension SAF-LO gäller för dig som är arbetare i den privata sektorn och din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal (som Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om). Det kan också vara så att din arbetsgivare har valt att ha ett så kallat hängavtal direkt med ett LO-förbund och därigenom förbundit sig att följa kollektivavtalet och då även betala tjänstepension.

Om du har premiebestämd tjänstepension kan du räkna ut din tjänstepension med vår pensionskalkylator. Du behöver endast välja vilket pensionavtal du har och fylla i din månadslön. Sedan får du en översikt på hur mycket din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension varje år.

Räkna ut din tjänstepension:
Hur mycket får jag i tjänstepension?

Den ordinarie pensionsåldern inom avtalspension SAF-LO är 65 år. Några månader innan den månad du fyller 65 år tar Folksam LO Pension kontakt med dig för att höra om du vill ta ut din pension, hur du vill ta ut den och så vidare. Om du inte svarar betalas din tjänstepension ut automatiskt när du fyller 65 år.

Men du kan även välja att ta ut din tjänstepension tidigare än 65 år, dock tidigast från det att du har fyllt 55 år. På motsvarande sätt kan du välja att skjuta upp uttaget av din pension, det vill säga ta ut din pension senare än 65 år. När tjänstepension väl har börjat utbetalas kan du inte stoppa den som det finns möjlighet till i den allmänna pensionen.

Folksams Mina sidor kan du själv ansöka om att ta ut eller senarelägga din pension. Du har möjlighet att välja när utbetalningen ska starta och hur länge den ska pågå, och du kan ändra dig fram till en månad innan försäkringen ska betalas ut. När pensionen väl är under utbetalning kan du inte pausa eller ändra utbetalningstidens längd.

GTP (som tidigare hette KAP) är en tjänstepension för dig som är arbetare inom kooperationen och omfattas av Fremias och LO:s avtalsförsäkringar. KTP 1 är en tjänstepension för dig som är tjänsteman inom kooperationen eller folkrörelse.

Din tjänstepension betalas ut så länger du lever. Men du kan också välja en tidsbegränsad utbetalning mellan 5 och 20 år.

Du har rätt att ändra försäkringen när det gäller val av förvaltare och/eller efterlevandeskydd, välja tidpunkt för när du ska gå i pension och eventuellt göra en ändring av utbetalningstiden. Du kan även välja att byta pensionsförvaltare och det gör du genom att göra en kapitalflytt.

Du kan räkna ut hur mycket du får i tjänstepension med hjälp av vår pensionskalkylator:
Hur mycket får jag i tjänstepension?

Ja, du kan flytta försäkringen så länge den inte är under utbetalning. Detta gör du genom att göra en kapitalflytt via valcentralen Pensionsvalet. Ta reda på vad flyttavgiften är innan du gör en kapitalflytt.

Om du har premiebestämd tjänstepension kan du räkna ut din tjänstepension med vår pensionskalkylator. Du behöver endast välja vilket pensionavtal du har och fylla i din månadslön. Sedan får du en översikt på hur mycket din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension varje år.

Räkna ut din tjänstepension:
Hur mycket får jag i tjänstepension?

Den ordinarie pensionsåldern inom avtalsområdet är 65 år. Några månader innan den månad du fyller 65 år tar Folksam LO Pension kontakt med dig för att höra om du vill ta ut din pension och hur du vill ta ut den. Om du inte svarar betalas din tjänstepension ut automatiskt när du fyller 65 år. Men du kan även välja att ta ut din tjänstepension tidigare än 65 år, dock tidigast från det att du har fyllt 55 år. På motsvarande sätt kan du välja att skjuta upp uttaget av din pension, d.v.s. ta ut din pension senare än 65 år. När tjänstepension väl har börjat utbetalas kan du inte stoppa den som det finns möjlighet till i den allmänna pensionen.

Om du inte gör ett val placeras dina pensionspengar hos Folksam Liv i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Du kan välja till återbetalningsskydd när du vill, så länge dina pengar inte är under utbetalning.

Detta är en tjänstepension för dig som arbetar inom kommun och region. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen och betalas av din arbetsgivare.

Din tjänstepension betalas ut så länge du lever om du inte gör ett aktivt val när den ska betalas ut. Inför din första utbetalning kan du välja en tidsbegränsad utbetalning mellan 10 och 20 år som du vill att tjänstepensionen betalas ut på.

Du har rätt att ändra försäkringen när det gäller val av förvaltare och/eller återbetalningsskydd, välja tidpunkt för när du ska gå i pension och eventuellt göra en ändring av utbetalningstiden. Du kan även välja att byta pensionsförvaltare och det gör du genom att göra en kapitalflytt.

Du kan räkna ut hur mycket du får i tjänstepension med hjälp av vår pensionskalkylator:
Hur mycket får jag i tjänstepension?

Ja, du kan flytta försäkringen så länge den inte är under utbetalning. Detta gör du genom att göra en kapitalflytt via någon av valcentralerna Pensionsvalet eller Valcentralen beroende på vilken du tillhör. Ta också reda på vad flyttavgiften är innan du gör en kapitalflytt.

Om du har premiebestämd tjänstepension kan du räkna ut din tjänstepension med vår pensionskalkylator. Du behöver endast välja vilket pensionavtal du har och fylla i din månadslön. Sedan får du en översikt på hur mycket din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension varje år.

Räkna ut din tjänstepension:
Hur mycket får jag i tjänstepension?

Den ordinarie pensionsåldern inom avtalsområdet KAP-KL/AKAP-KR är 70 år. Några månader innan den månad du fyller 70 år tar Folksam LO Pension kontakt med dig för att höra om du vill ta ut din pension och över hur lång tid du vill att den utbetalas. Din tjänstepension betalas livet ut om du inte väljer en annan tidsperiod. Du kan välja att den betalas ut mellan 10 och 20 år.

Om du inte svarar betalas din tjänstepension ut automatiskt när du fyller 70 år. Men du kan även välja att ta ut din tjänstepension tidigare än 70 år, dock tidigast från det att du har fyllt 60 år. På motsvarande sätt kan du välja att skjuta upp uttaget av din pension, det vill säga ta ut din pension senare än 70 år.

Folksams Mina sidor kan du själv ansöka om att ta ut eller senarelägga din pension. Du har möjlighet att välja när utbetalningen ska starta och hur länge den ska pågå, och du kan ändra dig fram till en månad innan försäkringen ska betalas ut. När pensionen väl är under utbetalning kan du inte pausa eller ändra utbetalningstidens längd.

Om du inte gör ett val placeras dina pensionspengar hos KPA Pension i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd.

KAP-KL gäller för dig som är född 1985 och tidigare. Tjänstepensionen kan bestå av flera delar, bland annat avgiftsbestämd ålderspension där du själv får välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta dina pengar. Utöver det kan du ha förmånsbestämd ålderspension, intjänad pension 1997-12-31 och pension till efterlevande som beräknas av din arbetsgivare.

AKAP-KR är en tjänstepension som gäller från och med 1 januari 2014 för dig som är född 1986 eller senare och jobbar som lärare, sjuksköterska, brandman eller har något annat jobb inom kommuner eller regioner. Alla som omfattas av AKAP-KR har rätt till avgiftsbestämd ålderspension. Varje år, utan nedre åldersgräns, betalar din arbetsgivare in pengar till den här delen av din tjänstepension. Premien som din arbetsgivare sätter av är 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 procent av din lön över 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp. Du bestämmer själv hur den delen ska förvaltas.

Folksam LO Pension är inte längre valbart inom den statliga tjänstepensionen PA16. Försäkringar med redan intjänat kapital, så kallade fribrev, i avtalsområdet PA03 finns kvar och förvaltas även fortsättningsvis av Folksam LO Pension.

Tjänstepension PA03 gällde för medarbetare som arbetade hos staten fram till och med 2016. Den har därefter ersatts med PA16.

Din tjänstepension betalas ut så länger du lever. Men du kan också välja en tidsbegränsad utbetalning.

Du har rätt att ändra försäkringen när det gäller val av förvaltare och/eller efterlevandeskydd, välja tidpunkt för när du ska gå i pension och eventuellt göra en ändring av utbetalningstiden. Du kan dock inte göra en kapitalflytt eftersom det inte är tillåtet i avtalsområdet PA03.

Nej, det går inte att flytta intjänat kapital mellan pensionsförvaltare i avtalsområdet PA03.

Om du har premiebestämd tjänstepension kan du räkna ut din tjänstepension med vår pensionskalkylator. Du behöver endast välja vilket pensionavtal du har och fylla i din månadslön. Sedan får du en översikt på hur mycket din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension varje år.

Räkna ut din tjänstepension:
Hur mycket får jag i tjänstepension?

Den ordinarie pensionsåldern inom avtalsområdet PA03 är 65 år. Några månader innan den månad du fyller 65 år tar Folksam LO Pension kontakt med dig för att höra om du vill ta ut din pension, hur du vill ta ut den och så vidare. Om du inte svarar betalas din tjänstepension ut automatiskt när du fyller 65 år. Men du kan även välja att ta ut din tjänstepension tidigare än 65 år, dock tidigast från det att du har fyllt 61 år. På motsvarande sätt kan du välja att skjuta upp uttaget av din pension, det vill säga ta ut din pension senare än 65 år. När tjänstepension väl har börjat utbetalas kan du inte stoppa den som det finns möjlighet till i den allmänna pensionen.

Om du inte gjorde ett val i PA03 placerades dina pensionspengar hos Kåpan Pension i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Du kan välja till återbetalningsskydd när du vill, så länge dina pengar inte är under utbetalning.

Förutom ålderspension, ingår även efterlevandeskydd, ekonomisk ersättning vid föräldraledighet, arbetslöshet och tjänstegrupplivförsäkring till förmånstagare.

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

RING OSS – VI HJÄLPER DIG

020-414 414

Vardagar 07.30-21.00, helg 09.00-19.00