Det här är Folksam LO Pension

Vårt uppdrag sedan vi bildades 1998 är att värna om medlemmarnas tjänstepension. Vi samägs av LO:s fackförbund och Folksam och företrädare för facken är representerade i vår styrelse. Idag förvaltar vi tjänstepensionen för nära en halv miljon medlemmar som har valt att pensionsspara i fonder.
Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag ägs av Folksam Liv och LOs Försäkringshandelsbolag, som i sin tur ägs av LO och dess medlemsförbund.
null

Folksam LO Fondförsäkrings AB

Följande styrelse utsågs efter stämman i april 2016.

Namn Roll
Mia Liblik VD Folksam LO Pension
Elisabeth Sasse Ordförande, Folksam
Kjell Ahlberg Vice ordförande, LO
Anders Olson Folksam
Ann-Maria Stenberg LO (centralt)
Eva Fredriksson Folksam
Inger Hjärtström Kommunal
Jörgen Nyberg Livs
Karin George af Klercker Folksam
Karolina Håkansson Folksam
Michael Lundin Folksam
Sven Olander IF Metall

LÄNKAR

Folksams pressrum

Ekonomisk information

Hur ska man tänka kring avkastning? Det kan vara lite klurigt, men som Petters kompis säger - det är ungefär som ett äppelträd. Väljer du rätt träd som ger mest frukt så blir det mycket äppelmos.

En långsiktigt hög avkastning

Vårt mål har alltid varit en hög avkastning över tid för att pensionen ska bli så bra som möjligt. Vi har också haft en stabil och hög avkastning som legat i topp i flera år. Enligt Risk & Försäkring 2015 fick våra fondsparare bäst femårsavkastning bland jämförbara bolag.


Alltid låga avgifter

För oss är det självklart att så lite som möjligt av pensionen ska gå till avgifter. Därför har vi alltid haft låga avgifter på vår fondförsäkring och varit prispressare på marknaden. På så vis har vi sparat mer än sex miljarder åt våra kunder genom åren. Vi har faktiskt aldrig höjt avgiften någon gång – bara sänkt den ett flertal gånger.


Vi investerar i företag som tar ansvar

Det är viktigt att pengarna gör nytta samtidigt som de växer. Det tycker både vi och våra kunder. Därför placerar vi pensionspengarna etiskt. Det betyder att de investeras i schyssta företag som tar ansvar för människor och miljö. För vårt arbete fick vi 2013 utmärkelsen ”Bäst på ansvarsfull placering” av Sveriges Konsumenter.


Pension ska vara smart och enkelt. Därför sköter vi allt åt våra kunder och placerar pengarna smart utifrån hur långt de har kvar till pensionen. Det betyder att unga har en större andel av sitt sparande i aktiefonder och med åldern fördelas det om så att en allt större del placeras i säkra räntepapper.

Våra fyra åldersbaserade entréfonder innehåller en mix av flera olika fonder och för den som vill välja fonder själv finns alternativet ”Fritt val”. Varmt välkommen till ett riktigt schysst pensionsbolag.
Vår ambition är att alla kunder ska få en schysst pension. Med en schysst pension menar vi en god avkastning över tid, låga avgifter och ansvarsfulla placeringar.

Vi har ingen egen kapitalförvaltning utan väljer ut den kombination av fonder hos utvalda externa fondbolag som ger de bästa förutsättningarna för en schysst pension för våra kunder. Vi arbetar för att våra kunders pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt genom att ställa krav på utvalda fondbolag och bevaka att de påverkar de bolag de investerat i till ett mer hållbart beteende.

Det innebär bland annat att vi vill att de bolag fonderna placerar i, successivt ska förbättra sitt arbete med att ta ansvar för hur de påverkar vår miljö och vårt klimat och ha goda arbetsrättsliga villkor för sina anställda. Inte tillåta barnarbete och arbeta aktivt för en god, transparent företagskultur som motverkar korruption.

Fondbolagen ska även ha undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och varje fond ska publicera Swesifs hållbarhetsprofil.

Vår målsättning är att ett aktivt arbete för att förbättra miljö, klimat, arbetsrättsliga villkor och bolagsstyrning ska vara en självklarhet för de bolag som våra utvalda fonder investerar i. Vi vill vara lyhörda och lyssna våra kunder. Det som är viktigt för våra kunder är viktigt för oss.

Under året har vi genomlyst vårt hållbarhetsarbete för att ytterligare förbättra och tydliggöra bolagets position i hållbarhetsfrågor. En ledstjärna i det arbetet har varit kundernas önskemål om hur vi ska agera och förhålla oss i olika frågor kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. Vi har intervjuat och haft många bra dialoger med våra kunder för att få en bra förståelse för vad som är viktigt för dem. Detta har resulterat i en ny placeringspolicy som kommer att implementeras under 2018.

Bland de förbättringar och tydliggöranden som utkristalliserats i placeringspolicyn kan nämnas att våra utvalda fonder i första hand ska arbeta med att påverka företag till förbättrat beteende snarare än att helt avstå från att investera i företag som inte når upp till önskvärd nivå i sitt hållbarhetsarbete. Vi ska även använda vårt inflytande till att förbättra arbetsrättsliga villkor, motverka barnarbete och främja jämställdhet och jämlikhet på arbetsmarknaden. Dialogen med utvalda fondbolag och hur de arbetar med sitt hållbarhet kommer också att intensifieras och vara betydligt mer aktiv än den varit tidigare.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att se över hur väl våra utvalda fonder motsvarar de nya kraven utifrån våra nya hållbarhetskriterier. Under året kommer arbetet att fortskrida med att säkerställa att alla utvalda fonder snarast möjligt lever upp till våra krav.

Vi kommer också på olika sätt använda vårt inflytande till att arbeta för att förbättra arbetsrättsliga villkor, motverka barnarbete och främja jämställdhet och jämlikhet på arbetsmarknaden, de områden som våra kunder pekat ut som de viktigaste för oss att påverka.

BESTÄLL VÅRT NYHETSBREV

Få nyheter, inspiration och pensionstips! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev redan idag.

KONTAKTA OSS

020-414 414

Vardagar 07.30-21.00, helg 09.00-19.00

DÄRFÖR VÄLJER DU FOLKSAM LO PENSION

  • Mer i pension med hög avkastning och låga avgifter
  • Vi är medlemmarnas pensionsbolag
  • Pengarna placeras i företag som tar ansvar för människor och miljön
  • Ett enkelt sparande anpassat efter din ålder
Jag vill veta mer!