Det här är Folksam LO Pension

Vårt uppdrag sedan vi bildades 1998 är att värna om medlemmarnas tjänstepension. Vi samägs av LO:s fackförbund och Folksam och företrädare för facken är representerade i vår styrelse. Idag förvaltar vi tjänstepensionen för nära en halv miljon medlemmar som har valt att pensionsspara i fonder.
Folksam LO Tjänstepension AB ägs av Folksam Liv och LOs Försäkringshandelsbolag. LOs Försäkringshandelsbolag ägs i sin tur av LO och dess medlemsförbund.

Folksam LO Tjänstepension AB

Följande personer ingår i Folksam LO Tjänstepensions styrelse.

Namn Roll
Katrin Röcklinger Ordförande, Folksam
Marcus Berggren Vice ordförande, LO
Maria Liljedahl Folksam
Elisabeth Brandt Ygeman LO
Olof Dahlbeck Folksam
Kristina Mårtensson Kommunal
Ola Olsson Byggnads
Per Albertsson Folksam
Björn Jonsson Folksam
Annika Nilsson IF Metall
Marcus Svedberg
Folksam

Folksam LO Tjänstepensions ledningsgrupp

Följande personer ingår i Folksam LO Tjänstepensions operativa ledning.

Namn Roll
Christoffer Jönsson VD Folksam LO Pension
Kenneth Johansson Affärscontroller
Johanna Åkerström
Chefsaktuarie Folksam LO Pension
Kristin Berg Marknads- och försäljningsansvarig
Tobias Anglevik
Riskhanteringsfunktionen
David Bergstrand Aktuariefunktionen
Charlotte Gustafsson Redovisningsansvarig
Linda Ögren
Projektledare Marknad
Johannes Jögli
Chef fondselektering, kapitalförvaltning och hållbarhet

Information om vår ersättningspolicy

Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under Finansinspektionens tillsyn ha en ersättningspolicy som omfattar alla anställda.

Ersättningspolicyn omfattar alla anställda inom Folksam inklusive dotterbolag. Policyn utgår från våra grundläggande värderingar och ska stödja och styra mot övergripande mål och strategier.

För att minimera överdrivet risktagande samt undvika intressekonflikter där kundens intressen inte tas till vara med tillbörlig omsorg, så utgår inga rörliga ersättningar inom Folksam inklusive dotterbolag, med undantag för företagsgemensamt belöningsprogram som omfattar alla anställda. Folksams ersättningsstruktur tar hänsyn till hanteringen av hållbarhetsrisker genom att ingen rörlig ersättning utgår. Detta medför att policyn är förenlig med integrering av hållbarhetsrisker.

Nyheter från oss

Ta del av våra nyheter här

Nyheter från andra

Här samlar vi nyheter från våra olika partners: utvalda fondbolag, förbund vi samarbetar med eller andra bra aktörer
Oktober 2020

Folksam LO Obligation investerar 40 mkr i en ny Blå obligation utgiven av NIB, Nordiska Investeringsbanken. Obligationen ska bidra till en bättre miljö i Östersjön, ett av världens mest förorenade hav, och finansierar projekt för avloppsvattenrening, förebyggande av vattenföroreningar och vattenrelaterade klimatförändringsprojekt.

Hela artikeln

April 2020

Folksamgruppen investerar 900 miljoner kronor i en obligation utgiven av Nordiska Investeringsbanken. Obligationen ska finansiera projekt i Norden och Baltikum, vars syften är att främja effektiva sjukvårdssystem samt med ekonomiskt stöd minska störningar i leveranskedjor. Dessutom investeras omkring 100 miljoner kronor i en obligation utgiven av Europeiska investeringsbanken

Hela artikeln

April 2020

Folksam LO Obligationsfond, som förvaltas av Swedbank Robur Fonder, investerar i en ny obligation som ges ut av EIB, Europeiska investeringsbanken. Obligationen ska erbjuda stöd för hälsoinsatser, företag och ekonomin som helhet för att lindra effekterna av coronaviruset.

Hela artikeln

Mars 2020

Folksamgruppen investerar 700 miljoner kronor i en obligation som ges ut av IFC, en del av Världsbanken. Investeringen ingår i ett paket på totalt 14 miljarder dollar som ska bidra till att stödja företag som påverkas extra mycket av pandemin.

Hela artikeln

Petter tipsar om rådgivning

Med rådgivning på distans är det enkelt att få veta mer om din tjänstepension och dina försäkringar.

När Johanna mötte Pelle och pratade pension

För Pelle Eriksson, före detta klubbordförande i Pappers, är det nu dags att leva sin framtidsdröm. Efter ett verksamt arbetsliv med högt engagemang blir det dags att resa, läsa och kanske bara vara. Men innan Pelle slutar tipsar han Johanna om hur viktigt det är att tänka på tjänstepension så tidigt som möjligt i sitt arbetsliv och naturligtvis att välja rätt förvaltare.

Petter vet allt om rådgivning

Petter förklarar hur du får ut mesta möjliga av din pensions- och försäkringsrådgivning. Allt du behöver är en lugn vrå, mobil eller dator och BankID.


Hur ska man tänka kring avkastning? Det kan vara lite klurigt, men som Petters kompis säger - det är ungefär som ett äppelträd. Väljer du rätt träd som ger mest frukt så blir det mycket äppelmos.

God avkastning på lång sikt

Vårt mål har alltid varit en god avkastning över tid för att pensionen ska bli så bra som möjligt. Vi har haft en stabil avkastning som legat i topp i flera år. Enligt Risk & Försäkrings årliga jämförelse, september 2020, har vår avkastning till fondsparare legat i topp, sett över femton, tio och fem år. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida nivåer men vi fortsätter arbeta enligt samma principer för goda resultat.

Alltid låga avgifter

För oss är det självklart att så lite som möjligt av pensionen ska gå till avgifter. Därför har vi alltid haft låga avgifter på vår fondförsäkring. Vårt mål är att fortsätta på den inslagna vägen för din pensions bästa.

Vi investerar i företag som tar ansvar

Det är viktigt att pengarna gör nytta samtidigt som de växer. Det tycker både vi och våra kunder. Därför placerar vi dina pensionspengar i företag som uppfyller våra krav på att ta ansvar för människor och miljö. Det betyder att de investeras i schyssta företag som tar ansvar för människor och miljö. För vårt arbete fick vi 2013 utmärkelsen ”Bäst på ansvarsfull placering” av Sveriges Konsumenter.
Pension ska vara enkelt. Därför sköter vi allt åt våra kunder och placerar pengarna utifrån hur långt de har kvar till pensionen. Det betyder att unga har en större andel av sitt sparande i aktiefonder och med åldern fördelas det om så att en allt större del placeras i säkra räntepapper.

Våra fyra åldersbaserade entréfonder innehåller en mix av flera olika fonder och för den som vill välja fonder själv finns alternativet ”Fritt val”. Varmt välkommen till ett riktigt schysst pensionsbolag.
Vår ambition är att alla kunder ska få en schysst pension. Med en schysst pension menar vi en god avkastning över tid, låga avgifter och ansvarsfulla placeringar.

Vi har ingen egen kapitalförvaltning utan väljer ut den kombination av fonder hos utvalda externa fondbolag som ger de bästa förutsättningarna för en schysst pension för våra kunder. Vi arbetar för att våra kunders pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt genom att ställa krav på utvalda fondbolag och bevaka att de påverkar de bolag de investerat i till ett mer hållbart beteende.

Det innebär bland annat att vi vill att de bolag fonderna placerar i, successivt ska förbättra sitt arbete med att ta ansvar för hur de påverkar vår miljö och vårt klimat och ha goda arbetsrättsliga villkor för sina anställda. Inte tillåta barnarbete och arbeta aktivt för en god, transparent företagskultur som motverkar korruption.

Fondbolagen ska även ha undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och varje fond ska publicera Swesifs hållbarhetsprofil.

Vår målsättning är att ett aktivt arbete för att förbättra miljö, klimat, arbetsrättsliga villkor och bolagsstyrning ska vara en självklarhet för de bolag som våra utvalda fonder investerar i. Vi vill vara lyhörda och lyssna våra kunder. Det som är viktigt för våra kunder är viktigt för oss.

Under året har vi genomlyst vårt hållbarhetsarbete för att ytterligare förbättra och tydliggöra bolagets position i hållbarhetsfrågor. En ledstjärna i det arbetet har varit kundernas önskemål om hur vi ska agera och förhålla oss i olika frågor kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. Vi har intervjuat och haft många bra dialoger med våra kunder för att få en bra förståelse för vad som är viktigt för dem. Detta har resulterat i en ny placeringspolicy som kommer att implementeras under 2018.

Bland de förbättringar och tydliggöranden som utkristalliserats i placeringspolicyn kan nämnas att våra utvalda fonder i första hand ska arbeta med att påverka företag till förbättrat beteende snarare än att helt avstå från att investera i företag som inte når upp till önskvärd nivå i sitt hållbarhetsarbete. Vi ska även använda vårt inflytande till att förbättra arbetsrättsliga villkor, motverka barnarbete och främja jämställdhet och jämlikhet på arbetsmarknaden. Dialogen med utvalda fondbolag och hur de arbetar med hållbarhet kommer också att intensifieras och vara betydligt mer aktiv än den varit tidigare.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att se över hur väl våra utvalda fonder motsvarar de nya kraven utifrån våra nya hållbarhetskriterier. Under året kommer arbetet att fortskrida med att säkerställa att alla utvalda fonder snarast möjligt lever upp till våra krav.

Vi kommer också på olika sätt använda vårt inflytande till att arbeta för att förbättra arbetsrättsliga villkor, motverka barnarbete och främja jämställdhet och jämlikhet på arbetsmarknaden, de områden som våra kunder pekat ut som de viktigaste för oss att påverka.

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

RING OSS – VI HJÄLPER DIG

020-414 414

Vardagar 07.30-21.00, helg 09.00-19.00

DÄRFÖR VÄLJER DU FOLKSAM LO PENSION

  • Mer i pension med god avkastning och låga avgifter
  • Vi är medlemmarnas pensionsbolag
  • Pengarna placeras i företag som tar ansvar för människor och miljön
  • Ett enkelt sparande anpassat efter din ålder
Så här väljer du oss