Pension inom Kooperationen

GTP OCH KTP 1

De flesta som arbetar har en tjänstepension i sin anställning. Arbetsgivaren sätter in en viss procent av din lön till din tjänstepension. Du väljer själv vem som ska förvalta pengarna.

Se vårt erbjudande

Din tjänstepension

Det finns olika avtalsområden

Du som jobbar inom kooperationen har en tjänstepension som heter GTP eller KTP1. Om du har arbetat inom olika avtalsområden till exempel privat, stat och kommun, kan du ha tjänstepension från flera håll.
Du som är anställd inom kooperationen omfattas av en kollektivavtalad tjänstepension, GTP eller KTP 1. Varje år sätts en summa in i din pension som motsvarar minst 4,5 procent av din lön. Det är du själv som väljer vem som ska förvalta pensionen. Välj oss så får du nyckeln till en schysst pension.

GTP eller KTP 1?

GTP gäller för dig som är arbetare eller personlig assisten hos en arbetsgivare som är medlem i Freamia. KTP1 gäller för dig som arbetar som tjänsteman inom kooperationen eller folkrörelse och tillhör avtalen mellan ABF-Handels och AFO-Handels.

Hur mycket betalar min arbetsgivare?

Du kan själv räkna ut hur mycket som avsätts till din tjänstepension och hur en förändrad lön påverkar vad din arbetsgivare betalar in.

Du väljer själv pensionsförvaltare

Det är du själv som väljer pensionsförvaltare. Pensionskapitalet du har sparat ihop finns alltid kvar hos din förvaltare, även om du byter arbetsgivare, bransch eller slutar jobba av någon anledning. Du kan alltid byta förvaltare för framtida avsättningar till din tjänstepension om du skulle vilja det.

Ju senare du går i pension desto mer får du

Du kan ta ut din pension från 55 års ålder. Ju senare du börjar ta ut din pension, desto högre månadsbelopp får du. Du kan även välja att ta ut pensionen under en kortare period. Du behöver inte bestämma dig förrän det är dags.
GTP omfattar dig som är anställd inom kooperationen, som arbetare eller personlig assistent, hos en arbetsgivare som är medlem i Fremia.

Det här sätts in till din tjänstepension varje år

Från att du har fyllt 22 år betalar din arbetsgivare varje år in 4,5 procent av din lön upp till 571 500 kronor. På lön som överstiger 571 500 kronor är den årliga premien 30 procent.
För dig som är född 1981 eller senare och arbetar administrativt eller på kontor heter tjänstepensionen KTP 1.

Det här sätts in till din tjänstepension varje år

Din arbetsgivare betalar varje år in en premie som motsvarar 4,5 procent av din inkomst upp till 571 500 kronor och 30 procent av din inkomst som överstiger 571 500 kronor.
Om du vill välja Folksam LO Pension som förvaltare gör du detta genom pensionsvalet.se. Om du väljer tjänstepension för första gången får du en blankett - annars kan du enkelt göra ett omval på webben.

Låter det krångligt? Boka in rådgivning så hjälper vi dig genom hela processen och svarar på dina frågor om din pension.

Boka rådgivning

Logga in på pensionsvalet.se

Du loggar in på pensionsvalet.se. När du loggat in väljer du fondförsäkringsförvaltare och kryssar för Folksam LO Pension. Ditt val gäller framtida pensionsavsättningar men du kan även välja att flytta tidigare intjänat pensionskapital till Folksam LO Pension i samband med att du gör ditt val.

För att göra en flytt av tidigare pensionskapital beställer du en blankett för kapitalflytt som du hittar när du loggar in.

Gör ditt val på pensionsvalet.se

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Om du vill att din familj (till exempel barn, make, sambo) ska få pensionspengarna om du avlider i förtid, kan du välja återbetalningsskydd. Om du inte har någon familj eller har vuxna barn, kanske du inte behöver ett sådant och då kan du välja bort ditt återbetalningsskydd.

Återbetalningsskyddet kostar inget extra. Väljer du bort skyddet får du däremot ta del av arvsvinster från andra sparare som inte har återbetalningsskydd

När du valt Folksam LO Pension

Efter att du har valt Folksam LO Pension får du bekräftelse från oss där vi välkomnar dig som kund. Beroende på din ålder placeras dina pengar i anpassade Entréfonder.

Om du själv vill välja fonder erbjuder vi ett flertal fonder till rabatterat pris. Välj mellan bland annat av aktiefonder, indexfonder och obligationsfonder. Fondbyten utför du snabbt och enkelt på Mina sidor.

Läs mer om entréfonderna i GTP/KTP 1-avtalet

Om du inte väljer

  • Gör du inget val placerar valcentralen Pensionsvalet dina pengar hos Folksam Liv, i en traditionell pensionsförsäkring. Det ingår inget återbetalningsskydd eller familjeskydd i grundutformningen.
Försäkringsavgiften är endast 50 kronor per år och förvaltningsavgiften är mellan 0,19 och 0,35 procent, beroende på din ålder och därmed vilken entréfond du har. Avgiften blir lägre ju äldre du blir, så du betalar lägst avgift när du sparat ihop mest pengar. Vi har inga avgifter för fondbyte eller ändringar i din försäkring.

Villkor gäller för försäkringar tecknade fr.o.m 2011-01-01.

GTP

Villkor GTP

AFO/ABF Handels KTP 1

Villkor 553 Fondförsäkring AFO-Handels ABF-Handels

Pensionsplan

Villkor Fondförsäkring Pensionsplan ombudsmän/funktionärer inom LO och LO-förbunden

Förköpsinformation

Förköpsinformation Fondförsäkring GTP

Förköpsinformation Fondförsäkring KTP1 AFO-Handels

Förköpsinformation för ombudsmän/funktionärer inom LO och LO-förbunden

Avgifter

Fond Förvaltningsavgift
Entré 100 (fram till och med 55 år) 0,35%
Entré 75 (56-60 år) 0,32%
Entré 50 (61-66 år) 0,28%
Entré 25 (från och med 67 år) 0,19%
Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Om du inte hittar svar på din fråga har vi samlat alla frågor och svar under Kundservice. Där hittar du bland annat vanliga frågor som rör pension, utbetalning, värdebesked med mera.

Till alla frågor och svar

Pension ska vara smart och enkelt. I vår entrélösning anpassas ditt pensionssparande efter din ålder vilket gör att du inte behöver tänka på vilka fonder du behöver välja.

Läs mer om våra Entréfonder.

Folksam LO Pension tar ut olika avgifter för entrélösningen beroende på vilket avtalsområde det är.

  • För SAF-LO är försäkringsavgiften är 50 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,19 och 0,31 procent.
  • KAP-KL/AKAP-KR är försäkringsavgiften 65 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,20 och 0,30 procent.
  • För GTP och KTP 1 är försäkringsavgiften 50 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,19 och 0,35 procent.
  • I det statliga avtalsområdet PA03 är försäkringsavgiften 0,24 och 0,40 procent.
Fondförvaltningsavgiften är beroende av din ålder och därmed vilken entréfond du har. Avgiften blir lägre ju äldre du blir. Du betalar lägst avgift när du sparat ihop mest pengar.

Om du väljer fonder i ditt fria val är det andra rabatter, men genom ditt sparande i Folksam LO Pension får du rabatterade avgifter. Vi har inga avgifter för fondbyte eller ändringar i din försäkring.

Fonderna i vårt utbud är noggrant utvalda efter våra högt ställda krav på hållbarhet. Det innebär att vi placerar dina pensionspengar i företag som tar ansvar för miljön och klimatet, har goda arbetsrättsliga villkor för sina anställda, inte tillåter barnarbete och som motverkar korruption. Vi vill att du ska känna dig trygg i att ditt sparande förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet och ansvarsfulla placeringar.

Om du inte väljer själv ligger du kvar i vår generationslösning som anpassar ditt pensionssparande efter din ålder - våra så kallade Entréfonder. När du är ung läggs en större del i aktiefonder med mer risk, när du närmar dig pensionsåldern placeras en allt större del med mindre risk i obligationer och räntepapper.

Läs mer om Entréfonderna

Vi jobbar för en hållbar värld. Därför väljer vi fonder som är kvalitetssäkrade ur hållbarhetssynpunkt.

Läs mer hur hållbara våra fonder är

GTP (som tidigare hette KAP) är en tjänstepension för dig som är arbetare inom kooperationen och omfattas av Fremias och LO:s avtalsförsäkringar. KTP 1 är en tjänstepension för dig som är tjänsteman inom kooperationen eller folkrörelse.

Din tjänstepension betalas ut så länger du lever. Men du kan också välja en tidsbegränsad utbetalning mellan 5 och 20 år.

Du har rätt att ändra försäkringen när det gäller val av förvaltare och/eller efterlevandeskydd, välja tidpunkt för när du ska gå i pension och eventuellt göra en ändring av utbetalningstiden. Du kan även välja att byta pensionsförvaltare och det gör du genom att göra en kapitalflytt.

Du kan räkna ut hur mycket du får i tjänstepension med hjälp av vår pensionskalkylator:
Hur mycket får jag i tjänstepension?

Ja, du kan flytta försäkringen så länge den inte är under utbetalning. Detta gör du genom att göra en kapitalflytt via valcentralen Pensionsvalet. Ta reda på vad flyttavgiften är innan du gör en kapitalflytt.

Den ordinarie pensionsåldern inom avtalsområdet är 65 år. Några månader innan den månad du fyller 65 år tar Folksam LO Pension kontakt med dig för att höra om du vill ta ut din pension och hur du vill ta ut den. Om du inte svarar betalas din tjänstepension ut automatiskt när du fyller 65 år. Men du kan även välja att ta ut din tjänstepension tidigare än 65 år, dock tidigast från det att du har fyllt 55 år. På motsvarande sätt kan du välja att skjuta upp uttaget av din pension, d.v.s. ta ut din pension senare än 65 år. När tjänstepension väl har börjat utbetalas kan du inte stoppa den som det finns möjlighet till i den allmänna pensionen.

Om du inte gör ett val placeras dina pensionspengar hos Folksam Liv i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Du kan välja till återbetalningsskydd när du vill, så länge dina pengar inte är under utbetalning.

Återbetalningsskyddet ger en ökad trygghet för din familj. Det är din familjesituation som avgör om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte. Om du saknar make/maka/partner eller barn bör du definitivt se över om du har ett behov av återbetalningsskydd.

Utan återbetalningsskydd blir din pension något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från försäkringstagare som dör innan de har fått ut sina pensionspengar.

Återbetalningsskyddet innebär att ditt försäkringskapital betalas ut till din familj (make, maka, registrerad partner, sambo eller barn) om du dör. Har du inte börjat ta ut pensionen betalas ditt sparade pensionskapital ut till förmånstagaren under fem års tid. Har du börjat ta ut din pension när du dör får förmånstagaren i stället de utbetalningar som skulle ha gått till dig. Har du exempelvis valt en tio-årig utbetalning och avlider efter tre års utbetalning betalas din kvarvarande tjänstepension ut i sju år till din förmånstagare.

VÅRT FÄRDIGA FONDPAKET

Pension ska vara smart och enkelt. I vår generationslösning anpassas ditt pensionssparande efter din ålder.

Hur fungerar din tjänstepension egentligen?

Boka in en rådgivning med våra certifierade rådgivare så får du svar på dina frågor.

DÄRFÖR VÄLJER DU FOLKSAM LO PENSION

  • Mer i pension med god avkastning och låga avgifter
  • Vi är medlemmarnas pensionsbolag
  • Pengarna placeras i företag som tar ansvar för människor och miljön
  • Ett enkelt sparande anpassat efter din ålder
Så här väljer du oss