Frågor och svar om Corona

Just nu känner många en oro på grund av coronavirusets spridning, både för sina närmaste men också för sin ekonomiska situation. Har du som kund några frågor kring din pension kan du läsa mer nedan, eller kontakta någon av våra certifierade rådgivare.

Hur länge kommer börsoron att hålla i sig?
Coronavirusets utbrott har skapat en turbulent utveckling på de globala finansmarknaderna. Även om spridningen av viruset kommer att klinga av och finansmarknaderna återhämtar sig, så vet vi inte hur länge osäkerheter kvarstår och hur utvecklingen ser ut. Men så länge virusspridningen pågår finns det risk för fortsatt oro på marknaderna. Samtidigt kan vi förvänta oss att världens centralbanker och politiker gör allt för att försöka mildra effekterna.

Hur påverkar det min pension?
Hur länge oron på marknaderna kommer att bestå är det ingen som vet. Det vi vet är att avkastningen under perioder som denna ibland kan bli svag eller negativ. Som långsiktig pensionssparare är det i princip en omöjlig uppgift att pricka in toppar och dalar. Det som är viktigt är att ha en riskspridning som är anpassad efter din ålder. Behöver du hjälp med att se över detta, kontakta gärna någon av våra certifierade rådgivare. Ring kundservice på 020-414 414. Tänk på att det kan vara många som ringer.

Hur påverkar det Folksam LO Pension?
Vi är finansiellt stabila och kan stå emot avsevärd turbulens. I relation till den mycket starka börsutvecklingen 2019, med kursuppgångar på runt 30 procent på flertalet aktiemarknaden, har utvecklingen hittills också haft begränsad påverkan på bolaget