Information med anledning av coronaviruset/covid-19

Det kan finnas oro på grund av coronavirusets spridning, både oro för sina närmaste men också för sin ekonomiska situation. Har du som kund några frågor kring din pension kan du läsa mer nedan, eller kontakta någon av våra certifierade rådgivare. Ring kundservice på 020-414 414.

Hur länge kommer börsoron att hålla i sig?

Coronaviruset har skapat en turbulent utveckling på de globala finansmarknaderna. Även om vi kan se att finansmarknaderna till viss del har återhämtat sig, så vet vi inte hur länge osäkerheter kvarstår och hur utvecklingen kommer att se ut. För så länge virusspridningen pågår finns det risk för fortsatt oro på marknaderna. Samtidigt kan vi förvänta oss att världens centralbanker och politiker gör allt för att försöka mildra de finansiella effekterna.

Hur påverkar det min pension?

Hur länge oron på marknaderna kommer att bestå är det ingen som vet. Det vi vet är att avkastningen under perioder som denna ibland kan bli svag eller negativ. Som långsiktig pensionssparare bör man inte oroa sig för kortare börsnedgångar utan det är viktigt att komma ihåg att sparande till pensionen är just långsiktigt, genom både upp- och nedgångar. Det som också är viktigt är att ha en riskspridning som är anpassad efter din ålder.

Behöver du hjälp med att se över detta, kontakta gärna någon av våra certifierade rådgivare. Ring kundservice på 020-414 414.