Om du fortfarande inte är nöjd

Om vi har försökt att lösa problemen tillsammans och du ändå känner dig missnöjd med vårt beslut finns det andra möjligheter för dig att få ärendet prövat utanför Folksam.

Slutligt beslut i ett försäkringsärende som avser kollektivavtalad försäkring kan prövas av partssammansatta nämnder. Kontakta Folksam LO Pension eller Kundombudsmannen för närmare information.

Du kan alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar privatpersoners försäkringstvister avseende belopp över 2 000 kronor, utom tvister rörande vållande vid trafikolyckor eller medicinska bedömningar.

Anmälan måste göras inom sex månader från det att Folksam LO Pension eller Kundombudsmannen lämnat sitt slutliga besked. ARN är en statlig myndighet och prövningen är kostnadsfri.

Allmänna reklamationsnämnden

Du har alltid möjlighet att få din tvist prövad i domstol och kan då ofta utnyttja din rättsskyddsförsäkring och anlita advokat eller annat lämpligt juridiskt ombud, även vid tvist med Folksam LO Pension.

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

RING OSS – VI HJÄLPER DIG

020-414 414

Vardagar 07.30-21.00, helg 09.00-19.00

DÄRFÖR VÄLJER DU FOLKSAM LO PENSION

  • Mer i pension med god avkastning och låga avgifter
  • Vi är medlemmarnas pensionsbolag
  • Pengarna placeras i företag som tar ansvar för människor och miljön
  • Ett enkelt sparande anpassat efter din ålder
Så här väljer du oss