Folksam anmäler spridning av personuppgifter till Datainspektionen

Det har framkommit att Folksam vid en intern kontroll upptäckt att uppskattningsvis 1 miljon personers personuppgifter, varav vissa är att betrakta som känsliga, har delats med digitala samarbetspartner.

För Folksam LO Pensions vidkommande har vi inte upptäckt att några känsliga personuppgifter har delats och därför har vi inte gjort någon anmälan till Datainspektionen för bolagets räkning.

Vill du läsa mer om vad som har hänt finns information på folksam.se