Folksam LO i topp senaste 10 åren

Risk & Försäkrings årliga jämförelse av 13 livbolags genomsnittsavkastning på sina kunders fondsparande är här nu.*

Som sparare hos Folksam LO Pension har du fått den högsta genomsnittliga fondavkastningen de senaste tio åren, med 12,7 procent!

Hundralappens utveckling

Risk & Försäkring gör också en uträkning som visar hur en hundralapp som investerats år 2009 har utvecklats till år 2021. De räknar ränta på ränta, men har inte gjort några avdrag för avgifter. 

Det genomsnittliga värdet för en hundralapp placerad inom fondsparande hos de 13 bolagen år 2009 uppgick, utan hänsyn till avgifter, år 2021 till 257 kronor. Fyra av bolagen hade år 2021 lyckats få hundralappen att öka i värde till 300 kronor eller mer. Högst värdeutveckling hade vi på Folksam LO Pension, vars hundralapp år 2021 var värd 330 kronor. 

Att välja Folksam LO Pension för din pension fortsätter att vara ett bra beslut som ger resultat år efter år. Vi tackar för förtroendet!

*Risk & Försäkring, augusti 2022

Avkastning 10 år

Källa: Risk & Försäkring, augusti 2022

Bolag Genomsnittlig avkastning 2012-2021
Folksam LO Pension 12,7%
AMF Pension 12,2%
Swedbank Försäkring 11,9%
KPA Pensionsförsäkring 11,9%
Handelsbanken Liv 10,9%
Nordea Livförsäkring 10,5%
Futur Pension 10,0%
SPP Pension & Försäkring 9,9%
Länsförsäkringar Fondliv 9,9%
Skandia 9,5%
Folksam Fondförsäkring 9,5%
SEB Pension & Försäkring 9,1%
Movestic 9,0%

Hållbara placeringar för dina pensionspengar

Vår ambition är att alla kunder ska få en schysst pension. Med en schysst pension menar vi en god avkastning över tid, låga avgifter och ansvarsfulla placeringar. Vi har ingen egen kapitalförvaltning utan väljer ut den kombination av fonder hos utvalda externa fondbolag som ger de bästa förutsättningarna för en schysst pension för våra kunder. Vi arbetar för att dina pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt genom att ställa krav på utvalda fondbolag och bevaka att de arbetar för att påverka de bolag de investerat i till ett mer hållbart beteende.

Du ska kunna känna dig trygg med att dina pensionspengar både växer och gör skillnad. När vi placerar pengar i utvalda fonder ställer vi krav på att fondbolagen successivt ska förbättra sitt arbete med att ta ansvar för hur de påverkar vår miljö och vårt klimat och ha goda arbetsrättsliga villkor för sina anställda. Inte tillåta barnarbete och arbeta aktivt för en god, transparent företagskultur som motverkar korruption. Fondbolagen ska även ha undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och varje fond ska publicera Swesifs hållbarhetsprofil.

Under vårt hållbarhetsarbete kan du läsa mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla placeringar.