Ledstjärnan – vårt hållbarhetspris

Ledstjärnan är Folksam LO Pensions hållbarhetspris. Prissumman är på 50 000 kr och går till den, enligt juryn, mest värdiga mottagaren. Priset delades ut för första gången 2019 och kommer fortsätta delas ut vartannat år.

Ledstjärnan kan vara en eller flera personer som har gjort väsentlig skillnad för ett mer hållbart arbetsliv. För miljön, klimatet, jämlikhet, jämställdhet eller en mer mänsklig arbetsmiljö. Mottagaren är någon som visar vägen och verkligen agerar för att göra skillnad, inte bara för sig själv utan för alla.

Helt enkelt en person som i vardagen är ledstjärna för oss andra. Till exempel: någon som vågat förändra, krävt lika villkor, kommit på en bra idé och fått andra med sig, ändrat på orättvisa, stoppat ett dåligt förslag eller sett till att genomföra ett riktigt bra förslag.

En Ledstjärna är någon vi ser upp till, som vi följer och som vi lyssnar på.

VI ENGAGERAR OSS SÄRSKILT FÖR


  • Jämställdhet och jämlikhet
  • Goda arbetsrättsliga villkor
  • Att motverka barnarbete