Så hållbara är dina fonder

Alla Folksam LO Pensions fonder är kvalitetssäkrade ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi arbetar för att våra kunders pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt genom att ställa krav på våra utvalda externa fondbolag och bevaka att de påverkar bolag de investerat i, till ett mer hållbart beteende.

Våra utvalda fonder ska alltid beakta dessa kriterier i sitt val av bolag att investera i och fondbolaget är anslutet till Principles for Responsible Investment ”PRI”.

Nedan finner du en sammanställning på fondnivå, baserad på SWESIFs Hållbarhetsprofil. Vi vill ge dig en möjlighet att snabbt och enkelt jämföra och få en överblick över de utvalda fonderna.

Ladda ned översiktlig sammanställning

Vill du ha mer detaljerad information om utvalda fonder har vi samlat alla fondernas profiler under Entréfonder respektive Fonder fritt val nedan.
Våra entréfonder är uppdelade i fyra olika paketlösningar där din ålder bestämmer var ditt sparande placeras.

Entréfondernas fördelning

  • Entré 100 (25-55 år) - här får du en blandning av fyra olika aktiefonder.
  • Entré 75 (56-60 år) - här placeras cirka 75 procent av dina fonder i aktiefonder och 25 procent i räntefonder.
  • Entré 50 (61-66 år) - hälften av ditt kapital placeras i aktiefonder, hälften i räntefonder
  • Entré 25 (över 67 år) - när du nått pensionsålder säkras cirka 75 procent av ditt sparande i räntefonder och cirka 25 procent placeras i aktiefonder.

Utvalda fonder

Våra Entréfonders fondinnehåll baseras på följande utvalda fonder. Här kan du ladda ned och läsa mer om respektive fonds hållbarhetsprofil.

Fond Nedladdningsbar hållbarhetsprofil
Catella Småbolag pdf
Danske Invest Sverige Kort Ränta pdf
Folksam LO Obligation pdf
Folksam LO Sverige pdf
Folksam LO Världen pdf
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP SEK pdf
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index pdf
SEB Hållbarhetsfond Global pdf
SEB Realräntefond C SEK - Lux pdf

Historisk utveckling

Nedan kan du läsa mer om tjänstepension och våra olika fondpakets utveckling samt andra viktiga ekonomiska nyckeltal.

Läs mer här

Fonder fritt val

Du har möjlighet att göra ett eget val av fonder i vårt fria fondutbud. Här kan du ladda ned och läsa mer om respektive fonds hållbarhetsprofil.

Fond Nedladdningsbar hållbarhetsprofil
Danske Invest SRI Global SI pdf
Danske Invest Sverige Ränta SI pdf
Didner & Gerge Småbolag pdf
KPA Etisk Aktiefond pdf
KPA Etisk Blandfond 2 pdf
Spiltan Räntefond Sverige pdf
Öhman Etisk Emerging Markets A pdf
Öhman Etisk Index Europa pdf
Öhman Etisk Index Japan pdf
Öhman Etisk Index Pacific pdf
Öhman Etisk Index Sverige A pdf
Öhman Etisk Index USA A pdf

Historisk utveckling fonder fritt val

Här kan du läsa mer om hur våra fonder i det fria valet har utvecklats. Samtliga fonder är kvalitetsgranskade och har rabatterade avgifter för dig som sparar hos oss.

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

SÅ HÄR VÄLJER DU OSS

Det är enkelt att välja Folksam LO Pension för din tjänstepension! Välj oss direkt via den valcentral du tillhör eller låt oss sköta det åt dig.