Så hållbara är dina fonder

Alla Folksam LO Pensions fonder är kvalitetssäkrade ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi arbetar för att våra kunders pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt genom att ställa krav på våra utvalda externa fondbolag och bevaka att de påverkar bolag de investerat i, till ett mer hållbart beteende.

Våra utvalda fonder ska alltid beakta dessa kriterier i sitt val av bolag att investera i och fondbolaget är anslutet till Principles for Responsible Investment ”PRI”.

Nedan har vi samlat information om våra utvalda fonders hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsupplysningar enligt EU:s regelverk

Ett övergripande syfte med EU:s regelverk är att underlätta för kund att fatta mer välinformerade beslut kopplat till hållbarhet. Genom EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (EU:s regelverk) ställs det krav på oss i finansbranschen kring hur hållbarhetsinformation ska presenteras.

Eftersom att alla finansmarknadsaktörer i EU måste redovisa samma uppgifter blir det lättare för dig som kund att kunna jämföra olika tjänstepensionsförsäkringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Hållbarhetsbilagor innan avtal ingås och för årlig information

Fondförsäkring i Folksam LO Pension främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondbolagen påverkar och utesluter investeringar i sina fonder. För att din försäkring ska kunna uppfylla dessa egenskaper krävs att minst en av dina valda fonder främjar sådana egenskaper eller har hållbar investering som mål. En sådan fond måste dessutom ingå under hela försäkringstiden.

Här (länka) hittar du vårt guidade fondutbud där du kan se vilka, och hur många, fonder som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper (art 8) respektive vilka fonder som har hållbar investering som mål (art 9).

För varje fond som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller har hållbarhet som mål tar fondbolagen fram hållbarhetsbilagor som ska lämnas innan avtal ingås och som årlig information.

Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås är en bilaga till förköpsinformation. I hållbarhetsbilagan finns ytterligare information om fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller fondens hållbarhetsmål.

Hållbarhetsbilaga för årlig information är en bilaga till årsbesked. I hållbarhetsbilagan finns ytterligare information om vilken utsträckning fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper har främjats eller fondens hållbarhetsmål har uppnåtts under året. Fondernas hållbarhetsbilagor för årlig information kommer finnas tillgängliga på denna sida senast sista maj efterföljande år.

Utvalda fonder

Våra Entréfonders fondinnehåll baseras på följande utvalda fonder. Här kan du ladda ned och läsa mer om hur respektive fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och integrerar hållbarhetsrisker.

Fondnamn Nedladdningsbar hållbarhetsprofil Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås (informationsbroschyr) Hållbarhetsbilaga årlig information (årsrapport) PRIIP
Folksam LO Obligation pdf

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Sverige pdf

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Världen pdf

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Västfonden pdf

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Access Edge Em Mkt A pdf

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Access Edge Sweden A pdf

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Räntefond Kort Plus A pdf

pdf

pdf

pdf

Historisk utveckling

Nedan kan du läsa mer om tjänstepension och våra olika fondpakets utveckling samt andra viktiga ekonomiska nyckeltal.

Läs mer här

Hållbarhetsbilagor innan avtal ingås och för årlig information

Fondförsäkring i Folksam LO Pension främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondbolagen påverkar och utesluter investeringar i sina fonder. För att din försäkring ska kunna uppfylla dessa egenskaper krävs att minst en av dina valda fonder främjar sådana egenskaper eller har hållbar investering som mål. En sådan fond måste dessutom ingå under hela försäkringstiden.

Här (länka) hittar du vårt guidade fondutbud där du kan se vilka, och hur många, fonder som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper (art 8) respektive vilka fonder som har hållbar investering som mål (art 9).

För varje fond som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller har hållbarhet som mål tar fondbolagen fram hållbarhetsbilagor som ska lämnas innan avtal ingås och som årlig information.

Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås är en bilaga till förköpsinformation. I hållbarhetsbilagan finns ytterligare information om fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller fondens hållbarhetsmål.

Hållbarhetsbilaga för årlig information är en bilaga till årsbesked. I hållbarhetsbilagan finns ytterligare information om vilken utsträckning fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper har främjats eller fondens hållbarhetsmål har uppnåtts under året. Fondernas hållbarhetsbilagor för årlig information kommer finnas tillgängliga på denna sida senast sista maj efterföljande år.

Fonder fritt val

Du har möjlighet att göra ett eget val av fonder i vårt fria fondutbud. Här kan du ladda ned och läsa mer om hur respektive fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och integrerar hållbarhetsrisker.

Fondnamn Nedladdningsbar hållbarhetsprofil Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås (informationsbroschyr) Hållbarhetsbilaga årlig information (årsrapport) PRIIP
Danske Invest Global Index Restricted SI pdf

pdf

pdf

pdf

Danske Invest Sverige Ränta SI pdf

pdf

pdf

pdf

Didner & Gerge Småbolag pdf

pdf

pdf

pdf

KPA Etisk Aktiefond pdf

pdf

pdf

pdf

KPA Etisk Blandfond 2 pdf

pdf

pdf

pdf

Nordea Institutionell Kortränta Acc pdf

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Technology A pdf

pdf

pdf

pdf

Öhman Emerging Markets A pdf

pdf

pdf

pdf

Öhman Marknad Europa A pdf

pdf

pdf

pdf

Öhman Marknad Japan A pdf

pdf

pdf

pdf

Öhman Marknad Pacific A pdf

pdf

pdf

pdf

Öhman Marknad Sverige Bred A pdf

pdf

pdf

pdf

Öhman Marknad USA A pdf

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Obligation pdf

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Sverige pdf

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Världen pdf

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Västfonden pdf

pdf

pdf

pdf

Historisk utveckling fonder fritt val

Här kan du läsa mer om hur våra fonder i det fria valet har utvecklats. Samtliga fonder är kvalitetsgranskade och har rabatterade avgifter för dig som sparar hos oss.

Läs mer här

Vi på Folksam LO Pension har inga egna fonder – i stället har vi externa fonder som vi sätter bestämda hållbarhetskrav på. Bland de kraven är integrering av hållbarhetsrisker en viktig del. Här förklarar vi varför.

Så hanterar vi hållbarhetsrisker

Med hållbarhetsrisker menar vi miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om det skulle hända, skulle kunna påverka fondens värde negativt. Alla fonder har någon form av hållbarhetsrisk. För att avgöra hur väl fondbolagen hanterar de riskerna, och för att de inte ska strida mot våra hållbarhetskrav, ser vi till att utvärdera varje specifik fond.

Så gör vi vår bedömning

När vi utvärderar en specifik fonds hållbarhetsrisker tittar vi alltså på tre delar: miljömässiga risker, sociala risker och bolagsstyrningsrisker. De tre delarna ligger till grund för vår samlade hållbarhetsbedömning av respektive fond. Bedömningen gör vi genom att samla in data som mäter de tre olika delarna, och jämför den med data från liknande fonder.

Därför bedömer vi hållbarhetsrisker

Den insamlade data vi har om varje fonds hållbarhetsrisker ligger till grund för våra dialoger med fondbolagen och fondförvaltarna. På så sätt får vi en inblick i hur fondförvaltaren själv bedömer hållbarhetsriskerna i sin investeringsprocess, och det är väldigt viktig information för oss. För det är så vi kan säkerställa att våra fondförvaltare noga håller koll på sina hållbarhetsrisker, och att deras investeringar är ansvarsfulla och bidrar till en schysst pension för våra kunder.

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

SÅ HÄR VÄLJER DU OSS

Det är enkelt att välja Folksam LO Pension för din tjänstepension! Välj oss direkt via den valcentral du tillhör eller låt oss sköta det åt dig.