Så hållbara är dina fonder

Alla Folksam LO Pensions fonder är kvalitetssäkrade ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi arbetar för att våra kunders pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt genom att ställa krav på våra utvalda externa fondbolag och bevaka att de påverkar bolag de investerat i, till ett mer hållbart beteende.

Våra utvalda fonder ska alltid beakta dessa kriterier i sitt val av bolag att investera i och fondbolaget är anslutet till Principles for Responsible Investment ”PRI”.

Nedan finner du en sammanställning på fondnivå. Vi vill ge dig en möjlighet att snabbt och enkelt jämföra och få en överblick över de utvalda fonderna.

Ladda ned översiktlig sammanställning

Mer detaljerad information om våra utvalda fonders hållbarhetsarbete har vi samlat under Entréfonder respektive Fonder fritt val nedan.

Utvalda fonder

Våra Entréfonders fondinnehåll baseras på följande utvalda fonder. Här kan du ladda ned och läsa mer om hur respektive fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och integrerar hållbarhetsrisker.

Fond Nedladdningsbar hållbarhetsprofil Hållbara egenskaper i våra fonder
Danske Invest Sverige Kort Ränta pdf pdf
Folksam LO Obligation pdf pdf
Folksam LO Sverige pdf pdf
Folksam LO Världen pdf pdf
Folksam LO Västfonden pdf pdf
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP SEK pdf pdf
SEB Sverige Indexfond pdf pdf
SEB Global Aktiefond pdf pdf
SEB Realräntefond C SEK - Lux pdf pdf
Swed Robur Access Edge Em Markets pdf pdf
Swed Robur Access Edge Sweden pdf pdf
Swed Robur Räntefond Kort Plus pdf pdf

Historisk utveckling

Nedan kan du läsa mer om tjänstepension och våra olika fondpakets utveckling samt andra viktiga ekonomiska nyckeltal.

Läs mer här

Fonder fritt val

Du har möjlighet att göra ett eget val av fonder i vårt fria fondutbud. Här kan du ladda ned och läsa mer om hur respektive fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och integrerar hållbarhetsrisker.

Fond Nedladdningsbar hållbarhetsprofil Hållbara egenskaper i våra fonder
Danske Invest SRI Global SI pdf pdf
Danske Invest Sverige Ränta SI pdf pdf
Didner & Gerge Småbolag pdf pdf
KPA Etisk Aktiefond pdf pdf
KPA Etisk Blandfond 2 pdf pdf
Nordea Institutionell Kortränta Acc pdf pdf
Swedbank Robur Technology pdf pdf
Öhman Etisk Emerging Markets A pdf pdf
Öhman Etisk Index Europa pdf pdf
Öhman Etisk Index Japan pdf pdf
Öhman Etisk Index Pacific pdf pdf
Öhman Etisk Index Sverige A pdf pdf
Öhman Etisk Index USA A pdf pdf

Historisk utveckling fonder fritt val

Här kan du läsa mer om hur våra fonder i det fria valet har utvecklats. Samtliga fonder är kvalitetsgranskade och har rabatterade avgifter för dig som sparar hos oss.

Läs mer här

Våra produkter inom långsiktigt sparande främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. I enlighet med nya hållbarhetsregelverk ska vi årligen informera om i vilken utsträckning de miljörelaterade och sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Folksam LO Pension har inga egna fonder. Istället erbjuder vi ett urval av externa fonder som vi ställer särskilda hållbarhetskrav på för att fonden ska kunna ingå i vårt utbud. Hur de fonder som ingår i din pensionsförsäkring har uppnått sociala och miljörelaterade egenskaper kan du läsa i årsrapporten på respektive fondbolags hemsida.

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

SÅ HÄR VÄLJER DU OSS

Det är enkelt att välja Folksam LO Pension för din tjänstepension! Välj oss direkt via den valcentral du tillhör eller låt oss sköta det åt dig.