Kommun och region (KAP-KL OCH AKAP-KR)

ENTRÉFONDER

Pension ska vara smart och enkelt. När du väljer Folksam LO Pension så placeras dina pengar automatiskt i vår generationslösning efter din ålder.

Bli kund
När du är ung läggs en större del i aktiefonder med mer risk och när du närmar dig pensionsåldern placeras en allt större del med mindre risk i obligationer och räntepapper.

Fonderna i vårt utbud är noggrant utvalda efter våra högt ställda krav på hållbarhet. Det innebär att vi placerar dina pensionspengar i företag som tar ansvar för miljön och klimatet, har goda arbetsrättsliga villkor för sina anställda, inte tillåter barnarbete och som motverkar korruption.
Med Entré 100 får du en blandning av fyra olika aktiefonder. Ungefär hälften av pensionskapitalet placeras i fonder på den svenska marknaden och resten i fonder som riktar in sig på den internationella marknaden, med viss övervikt på tillväxtmarknader.
Med Entré 75 får du en blandning av olika aktie- och räntefonder. Ungefär 25 procent av ditt pensionskapital placeras i räntefonder, medan resten fördelas mellan aktiefonder som investerar på den svenska respektive internationella marknaden, med viss övervikt på tillväxtmarknader.
Med Entré 50 får du en blandning av olika aktie- och räntefonder. Ungefär halva ditt pensionskapital placeras i räntefonder och den andra halvan i aktiefonder som placerar på den svenska respektive internationella marknaden, med viss övervikt på tillväxtmarknader.
Med Entré 25 får du en blandning av olika aktie- och räntefonder. Ungefär 75 procent av ditt pensionskapital placeras i räntefonder och resten fördelas jämt mellan aktiefonder som placerar på den svenska respektive internationella marknaden, med viss övervikt på tillväxtmarknader.
Om du själv vill välja fonder kan vi erbjuda ett flertal fonder till rabatterat pris. Fondutbudet består bland annat av aktiefonder, indexfonder och obligationsfonder vilka du hittar i fondlistan nedan.

Hur fungerar det att välja själv?

Du kan till exempel välja att ha riskspridning i en enda fond som placerar över hela världen eller välja att kombinera fonder med olika inriktningar eller placeringsstil. Med en bra kombination av fonder kan du sänka den totala risken.

Viktigt att tänka på

  • En del av de fonder som finns i vårt utbud för Fritt val kan ha en högre riskexponering än våra entréfonder. Det innebär att du behöver vara beredd på att aktivt bevaka och byta fonder vid behov.
Försäkringsavgiften är endast 65 kronor per år och förvaltningsavgiften är mellan 0,20 och 0,30 procent, beroende på din ålder och därmed vilken entréfond du har. Avgiften blir lägre ju äldre du blir, så du betalar lägst avgift när du sparat ihop mest pengar. Vi har inga avgifter för fondbyte eller ändringar i din försäkring.

Villkor för din fondförsäkring (för försäkring tecknad fr.o.m 2014-01-01)

Förköpsinformation (gäller fr.o.m 2018-01-01)

Avgifter

Fond Förvaltningsavgift
Entré 100 (fram till och med 55 år) 0,30%
Entré 75 (56-60 år) 0,30%
Entré 50 (61-66 år) 0,27%
Entré 25 (från och med 67 år) 0,20%

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

Hur fungerar din tjänstepension egentligen?

Boka in en rådgivning med våra certifierade rådgivare så får du svar på dina frågor.

DÄRFÖR VÄLJER DU FOLKSAM LO PENSION

  • Mer i pension med god avkastning och låga avgifter
  • Vi är medlemmarnas pensionsbolag
  • Pengarna placeras i företag som tar ansvar för människor och miljön
  • Ett enkelt sparande anpassat efter din ålder
Så här väljer du oss