Vem blir Ledstjärnan 2021?

Tack för alla nomineringar till Ledstjärnan! Det blev rekord vilket är extra glädjande givet pandemin och allt vad den fört med sig. Här presenterar vi årets finalister där en kommer att stå som slutlig vinnare av 50 000 kronor och en specialdesignad plakett i återvunnet material. Håll tummarna för din favorit!

Lycka till alla ytterst värdiga finalister!
Cathrine Bergström, Kommunal är finalist i Ledstjärnan 2021. I sitt arbete i skolmatsalen har hon skapat en positiv och attraktiv miljö med fokus på mycket grönt och vegetarisk mat. Smart användning av resurser gör att matsvinnet har minskat rejält vilket inspirerar till ökat engagemang i hållbarhet bland både elever och personal.
Annica Falck, Fastighets är finalist i Ledstjärnan 2021. Annica har genom sitt fackliga arbete för Fastighets på Samhall övertygat både sitt fackförbund och Folksam att ta bort kvalifikationstiden på två år i sjuk- och efterlevnadsförsäkringen. Genom ett oförtröttligt engagemang och ett målinriktat arbete har Annica förbättrat situationen för väldigt många människor med funktionsnedsättning.
Berit Forsgård, Kommunal är finalist i Ledstjärnan 2021. Berit har alltid stått rak i ryggen och fattat beslut som har varit viktiga för att skydda sina medarbetare och kunder. Hon bekämpar orättvisor på lokala arbetsplatser och sprider kunskap om arbetstagares rättigheter och om arbetsmiljö, inte minst till personer som är nya på arbetsmarknaden.
Linda Petterson, Handels är finalist i Ledstjärnan 2021. Tack vare sitt stora engagemang som skyddsombud och facklig representant för Handels har hon fått stort genomslag. På sin arbetsplats i Värmland har Linda värnat om sina kollegors hälsa och har stått på sig mot chefer och ledningsgrupper för sina kollegors skull. Hon brinner för att jobba för bättre villkor och rättvisa.
Katarina Träff-Fridebäck, Kommunal är finalist i Ledstjärnan 2021. Med sin okuvliga vilja att bekämpa orättvisa villkor inom vården i region Örebro och sitt mångåriga engagemang för Kommunals medlemmar har hon visat prov på en inspirerande kampvilja. Utöver sitt fackliga arbete steg Katarina fram i första ledet i kampen mot covid-19 när den slog till med full kraft. En eldsjäl i ordets sanna bemärkelse!