Nominera din ledstjärna

Känner du någon som visar vägen eller agerar för att göra verklig skillnad på din arbetsplats? Då har du möjlighet att under maj månad nominera din kollega till hållbarhetspriset Ledstjärnan instiftat av Folksam LO Pension. Enda kravet är att den nominerade är ansluten till ett LO-förbund.

Therese Guovelin, förste vice ordförande i LO sitter i juryn och ser fram emot att ta del av nomineringsarbetet. Hon har under hela sitt yrkesliv värnat frågor som rör hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet. Hon förklarar vad ordet ledstjärna betyder för henne:

– Det står för en bra förebild. Någon som agerar på ett schysst sätt utan att sätta sig själv i första rummet. Någon som framförallt gör saker för andra. Oftast är det någon som inspirerar andra att själva engagera sig. Jag har träffat flera ledstjärnor genom min karriär. Den allra första förebilden inom den fackliga världen är idag förbundsjurist på Hotell- och restaurangfacket. Vid tillfället var hon ungdomsaktiv och kom till min arbetsplats. Hon inspirerade mig väldigt mycket och är en person som jag fortfarande har kontakt med.

Therese menar att det inte alltid är den person som syns och hörs mest som är ledstjärna. Det kan lika gärna vara den där kollegan som inte tycker om att stå i första ledet, men som ändå förmedlar stöd och engagemang. Betraktar Therese sig själv som en ledstjärna? Hon funderar hon en stund innan hon svarar:

– Jag hoppas så klart att jag är det eftersom jag fått ett förtroende att vara en av ledarna som samlar alla 14 medlemsförbunden. Jag hoppas att de som valt mig ser mig som ledstjärna. Jag försöker i alla fall vara en god förebild.

Skillnaderna ökar i samhället

Även om vi i stort betraktar Sverige som jämlikt och jämställt återstår mycket arbete. Hållbarhetsfrågorna har på senare år seglat upp som en av de viktigaste samhällsfrågorna. Varför tycker Therese att det här området är så viktigt?

– Jag är uppväxt i ett arbetarhem på 60- och 70-talen och såg orättvisorna. Nu ökar skillnaderna i samhället igen och när människor upplever att orättvisor ökar, stärks oron och känslan av att känna sig övergiven av samhället och politiken. Jämlikhet och jämställdhet är bra för alla, både för dem som har arbete och inkomst och inte minst för dem som behöver hjälp att hitta ett arbete. Det gör att vi kan upprätthålla Sverige som ett välfärdsland, säger Therese Guovelin.

LO arbetar långsiktigt med hållbarhet

LO arbetar med hållbarhetsfrågorna i samråd med de 14 medlemsförbunden. De har kommit överens om ett antal mål som ska vara uppfyllda till 2028 och innefattar bland annat att lönegapet mellan män och kvinnor då ska vara halverat. En jämlikhetsutredning ska stå klar sommaren 2019. Dessutom tittar man på lösningar för att uppnå ett mer jämlikt och jämställt samhälle som omfattar både arbetslivet, skattesystemet och skolan.

Den stora kvinno- och mansdominansen inom de olika medlemsförbunden utgör dock utmaningar för jämställdhetsarbetet. Therese utvecklar:

– Det spelar naturligtvis roll. Det är de kvinnodominerande förbunden som har de lägsta lönerna. (Kommunal, Hotell- och restaurang och Handels) De har också de lägsta pensionerna. Den stora skillnaden är att deltidsarbete förekommer i så stor utsträckning bland kvinnor. Det gör att de får lägre pensioner. Rätten att arbeta heltid och att ha en utkomst är så viktig. Det handlar både om pension, rättvisa och att kunna bli ekonomiskt oberoende.

Nominera under maj 2019

Priset Ledstjärnan ska delas ut vartannat år med en prissumma på 50 000 kronor. Det kommer gå till den som verkligen gjort skillnad inom hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet eller schyssta arbetsvillkor. Therese hoppas att priset ska bidra till att sätta ljuset på alla de fina förebilder som finns ute i landet.

– Det finns så otroligt många ledstjärnor. Reglerna för att anmäla någon är både enkla och breda. Det kan vara allt ifrån att göra skillnad för en eller ett par personer till att ha varit med och arbetat fram ett kollektivavtal som påverkar väldigt många under lång tid. Det viktiga här är att en ledstjärna kan vara en person som arbetar i det tysta och som kanske inte ens är medveten om att de för någon annan upplevs vara en ledstjärna. Alla som blir nominerade borde känna sig som vinnare. Jag hoppas att priset ska sätta ljus på dem, men också skapa fler ledstjärnor.

– Därför vill jag uppmana alla att nominera. Även om man inte är van vid att skriva. Det behöver inte vara någon fin uppsats. Det ska bli jättekul att få gå igenom nomineringarna och jag hoppas att många skickar in, avslutar Therese Guovelin.


Text och bild: Ann-Sofie Kempe

VI ENGAGERAR OSS SÄRSKILT FÖR


  • Jämställdhet och jämlikhet
  • Goda arbetsrättsliga villkor
  • Att motverka barnarbete